Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (25/02/2020 11:07 PM)

Nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập đoàn Kiểm tra liên ngành và văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Đề án Văn hóa công vụ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; niêm yết đầy đủ thông tin về thời gian giải quyết hồ sơ, bộ thủ tục hành chính cũng như số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh và của ngành, địa phương, đơn vị theo đúng quy định.

Công văn cũng yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và thường xuyên, kiến nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét kiểm điểm, xử lý những cá nhân vi phạm.

Phòng cải cách hành chính

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu