Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện (26/04/2019 07:47 AM)

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp.

- Báo cáo thuyết trình đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính.

- Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn.

- Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại.

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu tố đặc thù.

- Số liệu đánh giá các tiêu chuẩn của phân loại đơn vị hành chính phải tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề với năm gửi cơ quan thẩm định hồ sơ và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp hoặc công bố.

- Tiêu chuẩn thu, chi ngân sách địa phương và tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bình quân 3 năm gần nhất trước liền kề với năm gửi cơ quan thẩm định hồ sơ.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tờ trình và kết quả thẩm định trình UBND tỉnh.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

- Nghị quyết Số: 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu