Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục thẩm định thuyên chuyển chế độ hưu cán bộ, công chức xã nghỉ việc (26/04/2019 07:44 AM)

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH THUYÊN CHUYỂN CHẾ ĐỘ HƯU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NGHỈ VIỆC

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đề nghị chuyển chế độ hưu cho cán bộ, công chức xã nghỉ việc.

- Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan (địa phương) nơi ở mới tiếp nhận chế độ hưu của cán bộ, công chức cấp xã nghỉ việc.

+ Văn bản đồng ý của UBND cấp huyện (nếu thuyên chuyển trong tỉnh).

+ Văn bản đồng của UBND cấp huyện và văn bản của Sở Nội vụ cấp tỉnh (nếu thuyên chuyển ra ngoài tỉnh).

- Danh sách trích ngang của người được đề nghị thuyên chuyển.

- Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị thuyên chuyển (Bao gồm bản photo các loại: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định điều chỉnh lương hưu, lý lịch cá nhân).

- Giấy thôi trả lương của UBND cấp xã đang chi trả lương hưu trước khi chuyển chế độ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) bổ sung chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã.

- Quyết định số 111/HĐBT ngày13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã phường.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 28/12/2007 của Liên Bộ Nội vụ -Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2008 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP và 111/HĐBT.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu