Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục thẩm định điều chuyển công chức cấp xã trong nội bộ cấp huyện (26/04/2019 07:37 AM)

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG NỘI BỘ CẤP HUYỆN

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đề nghị thẩm định điều chuyển công chức cấp xã.

2. Danh sách trích ngang công chức điều chuyển.

3. Hồ sơ cá nhân công chức điều chuyển (Bao gồm: lí lịch công chức và các văn bằng chứng chỉ bản photo).

4. Đơn xin thuyên chuyển của công chức (ngoài những chức danh công chức phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Công văn đồng ý điều chuyển.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009.

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH.

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu