Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục hồ sơ phân loại xóm, khối, bản (26/04/2019 07:49 AM)

THỦ TỤC HỒ SƠ PHÂN LOẠI XÓM, KHỐI, BẢN

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Trích lục bản đồ ranh giới của xóm, khối, bản (đối với xóm, khối, bản biên giới và vùng bãi ngang ven biển).

- Bảng thống kê về số hộ gia đình, nhân khẩu; các yếu tố đặc thù (có xác nhận của cơ quan chức năng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân xã huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tờ trình và kết quả thẩm định trình UBND tỉnh.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ AnQuy định về tiêu chí phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu