Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục hồ sơ đăng ký mở lớp bồi dưỡng theo Quyết định 1600/QĐ-TTG (26/04/2019 07:45 AM)

THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 1600/QĐ-TTG

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn của cơ quan đơn vị đăng ký mở lớp bồi dưỡng. (Yêu cầu nói rõ các điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên, số lượng học viên, nội dung bồi dưỡng, dự toán kinh phí, thời gian, địa điểm mở lớp).

- Bản dự toán kinh phí (Các khoản mục chi theo quy định).

- Danh sách học viên.

- Kế hoạch mở lớp.

- Tài liệu giảng dạy.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản đồng ý.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu