Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An (17/10/2014 10:07 AM)

Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn việc tính điểm khi xét tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Xem chi tiết tại đây) 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu