Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn số 148/HD-SNV ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An (03/06/2016 02:28 PM)

Hướng dẫn số 148/HD-SNV ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về quy trình, thủ tục bầu, tổ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải văn bản tại đây)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu