Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn số 351/HD-SNV ngày 15/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An (16/03/2017 10:21 AM)

Hướng dẫn số 351/HD-SNV ngày 15/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc Thu thập, bảo quản tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (tải văn bản tại đây)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu