Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ban hành Quy chế Khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An. (30/06/2015 05:10 PM)

             

Tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và các cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được quản lý tập trung tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học và nhu cầu chính đáng khác, ngày 07/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.

              Tải văn bản tại đây

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu