Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông tư 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ (02/03/2013 07:40 AM)

           Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nội vụ; ngày 10/12/2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

             Theo đó, Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức gồm 04 Chương và 50 Điều, trong đó:

            Chương I: Những quy định chung gồm Điều 1 và Điều 2 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Chương II: Quy trình tiến hành thanh tra, gồm 03 Mục và 16 Điều (từ Điều 3 đến Điều 18), trong đó:
+ Mục I: Chuẩn bị thanh tra gồm 04 Điều (từ Điều 3 đến Điều 6).
+ Mục II: Tiến hành thanh tra gồm 07 Điều (từ Điều 7 đến Điều 13).
+ Mục III: Kết thúc thanh tra gồm 05 Điều (từ Điều 14 đến Điều 18).
Chương III: Nội dung tiến hành thanh tra gồm 02 Mục và 29 Điều (từ Điều 19 đến Điều 48), trong đó:
+ Mục I: Nội dung tiến hành thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, gồm 15 Điều (từ Điều 19 đến Điều 33).
+ Mục II: Nội dung tiến hành thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm 14 Điều (từ Điều 34 đến Điều 47).

Chương IV là Điều khoản thi hành gồm 03 Điều (từ Điều 48 đến Điều 50), theo đó Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2013.
             Tải văn bản tại đây: Thông tư 09/2012/TT-BNV

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu