Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. (12/05/2019 07:48 AM)

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (được ban hành kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BNV ngày 28/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cho đối tượng: Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng  và tương đương; viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương trình được ban hành với mục tiêu bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trong tiến trình cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam.

Ngày 20/04/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1471/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ tài liệu được ban hành với mục tiêu: trang bị và cập nhật cho người học những kiến thức chung về đơn vị sự nghiệp công lập, những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; giúp người học xác định được hệ thống kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, nắm được quy trình xử lý các tình huống liên quan đến chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đang đảm nhiệm, giúp họ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Bộ Nội vụ: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức./.

 

Chuong trinh BD LĐQL cap phong thuoc don vi su nghiep cong lap.pdf

Tai lieu BD LĐQL cap phong thuoc don vi su nghiep cong lap.pdf

 

Lê Ngọc Đào – Phòng CCVC, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu