Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn xây dựng nhu cầu và kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao (06/12/2013 11:47 AM)

Công văn số 1602/SNV-CCVC ngày 27/11/2013 của Sở Nội vụ V/v xây dựng nhu cầu và kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao.

Xem chi tiết tại đây:

Công văn số 1602/SNV-CCVC

Biểu lập kế hoạch nhu cầu thu hút

Biểu đăng ký thu hút chuyên gia

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu