Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn xây dựng nhu cầu và kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao (06/12/2013 11:47 AM)

Công văn số 1602/SNV-CCVC ngày 27/11/2013 của Sở Nội vụ V/v xây dựng nhu cầu và kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao.

Xem chi tiết tại đây:

Công văn số 1602/SNV-CCVC

Biểu lập kế hoạch nhu cầu thu hút

Biểu đăng ký thu hút chuyên gia

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu