Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Văn bản số 1956/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội, đoàn thể cấp tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Công bố quyết định thanh tra tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Tiếp tục thực hiện Thanh tra theo Kế hoạch, ngày 10/3/2020 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Nội vụ, ngày 13/3/2020, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ  long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.
Thực hiện kế hoạch 475/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, chiều 27/02 tại Tp Vinh, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. 
Công bố quyết định thanh tra tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2020, ngày 14/02/2020 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng viên chức, người lao động tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Hưng Nguyên công bố thành lập 5 xã mới
Theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tiến hành sắp xếp 10 xã để thành lập 5 xã mới và sau sắp xếp, huyện này từ 23 xã, thị trấn giảm còn 18 xã, thị trấn.
Khối thi đua các Doanh nghiệp Y tế Nghệ An: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thực hiện Công văn số 366/BTĐKT ngày 27/12/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, chiều ngày 15/02/2020, tại Bệnh viện Đa khoa Thái An, Khối thi đua các Doanh nghiệp Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 17 đơn vị trong cụm. 

Huyện Diễn Châu tổ chức lễ công bố Ngji quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập xã.

Sáng nay 10/2/2019, UBND huyện Diễn Châu tổ chức công bố số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/1/2020 về thành lập xã Minh Châu trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 3 xã Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Nghệ An: Làm đến đâu chắc đến đó
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, trên địa bàn Nghệ An, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện khá tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Tỉnh ủy.
Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 - một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thi đua, khen thưởng trong năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 06/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu