Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điếu chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Thủ tục hồ sơ thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập xóm, khối, bản
Thủ tục hồ sơ phân loại xóm, khối, bản
Thủ tục thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Thủ tục thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
Thủ tục hồ sơ đăng ký mở lớp bồi dưỡng theo Quyết định 1600/QĐ-TTG
Thủ tục thẩm định thuyên chuyển chế độ hưu cán bộ, công chức xã nghỉ việc
Thủ tục thẩm định thuyên chuyển công chức cấp xã ra ngoại tỉnh, ngoại huyện
Thủ tục thẩm định điều chuyển công chức cấp xã trong nội bộ cấp huyện
Thủ tục thẩm định chuyển đối chức danh công chức cấp xã
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu