Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2018. (14/03/2019 04:05 PM)

Sáng ngày 12/3/2019 tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, đồng chí Lê Văn Vũ - Vụ trưởng Vụ 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ban TĐ-KT, các trưởng phòng nghiệp vụ 6 tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

 


Toàn cảnh hội nghị 

 

 

Trong năm 2018, công tác thi đua khen thưởng các tỉnh cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần tự giác, tự rèn luyện, tinh thần yêu nước trong mỗi tập thể, cá nhân, tạo sức mạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chất lượng khen thưởng được các đơn vị chú trọng nâng cao. Công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Việc khen thưởng, động viên kịp thời góp phần thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, các tỉnh đã quan tâm công tác khen thưởng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua của Cụm vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số hoạt động thi đua chung của Cụm chưa được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều ở các đơn vị trong Cụm; việc xét và đề nghị khen thưởng ở một số đơn vị còn mang tính luân phiên, khen thưởng lãnh đạo còn nhiều, chưa thật sự chú trọng đến công nhân, người lao động trực tiếp.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà nhấn mạnh một số vấn đề:

1. Thực hiện chủ đề năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” các tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các biện pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

2. Cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ gắn với nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. 

3. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua tiến tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước năm 2020. 

6. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá thi đua giữa các cụm. Kết quả tỉnh Thanh Hóa đứng thứ nhất, tỉnh Nghệ An đứng thứ nhì Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở đó, Cụm thi đua suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ năm 2018 cho tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tỉnh Nghệ An.

Lê Thùy Dung - Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua – Khen thưởng

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu