Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Điểm thi công chức năm 2009 (16/04/2011 05:49 AM)
Trong các ngày từ 12 đến 14 tháng 6 năm 2009, Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Nội vụ tổ chức đợt thi CC vào các cơ quan nhà nước. Đến nay kết quả thi đã có, Sở Nội vụ công bố rộng rãi để các thí sinh được biết.
Xem điểm thi tại đây:
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu