Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ (21/12/2018 03:43 PM)

Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ (tải văn bản tại đây)

Biểu mẫu thống kê tổng hợp công tác văn thư lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức cấp huyện (tải văn bản tại đây)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu