Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công văn số 925/SNV-CCVC ngày 09/6/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo số lượng người nghỉ hưu, thôi việc và tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2017 (14/06/2017 09:50 AM)

Công văn số 925/SNV-CCVC ngày 09/6/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo số lượng người nghỉ hưu, thôi việc và tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2017

- Tải văn bản tại đây

- Tải biểu mẫu kèm theo tại đây


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu