Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công văn số 296/SNV-CCVC ngày 28/02/2018 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, chất lượng CCVC năm 2017 (01/03/2018 10:14 AM)

Công văn số 296/SNV-CCVC ngày 28/02/2018 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, chất lượng CCVC năm 2017.

Tải văn bản tại đây:

- Công văn số 296/SNV-CCVC

- Biểu báo cáo số lượng, chất lượng CC năm 2017

- Biểu báo cáo số lượng, chất lượng VC năm 2017

- Biểu báo cáo kỷ luật CCVC năm 2017

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu