Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công văn số 1343/SNV-CCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng. (16/08/2017 05:02 PM)

Công văn số 1343/SNV-CCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Tải văn bản tại đây:

- Công văn 1343/SNV-CCVC

- Đề cương kèm theo CV 1343

- Biểu mẫu kèm theo CV 1343

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu