Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo hướng dẫn tài liệu môn chuyên ngành cho các thí sinh dự thi công chức vào cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (11/12/2017 06:06 PM)

Để thí sinh dự thi công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017, Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức hướng dẫn giới hạn tài liệu ôn tập môn kiến thức chuyên ngành

Tải văn bản tại đây:

- Dành cho thí sinh dự thi vào Sở Du lịch;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Sở Tư pháp và phòng Tư pháp cấp huyện;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Sở Y tế;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Thanh tra tỉnh và Thanh tra cấp huyện;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Ban Dân tộc và phòng Dân tộc cấp huyện;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Ban Tôn giáo;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Chi cục An toàn - Vệ sinh thực phẩm;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện; phòng Quản lý đô thị thị xã

- Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Nội vụ cấp huyện

- Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

- Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Y tế cấp huyện.

- Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Lao động, Thương binh và xã hội cấp huyện

+ Quy chế làm việc của Sở LĐTB&XH;

+ Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở LĐTB&XH

- Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

- Dành cho thí sinh dự thi vào Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện và Phòng Kinh tế Thị xã.


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu