Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo hướng dẫn tài liệu môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ và tin học thi công chức vào cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (11/12/2017 05:33 PM)

Để thí sinh dự thi công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017, Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức hướng dẫn giới hạn tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ và tin học.

Tải văn bản tại đây:

- HD ôn tập môn kiến thức chung

- HD ôn tập môn tin học

- HD ôn tập môn ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Trung Quốc

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu