Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo đề cương ôn tập dự tuyển thu hút về Sở Kế hoạch và Đầu tư (01/02/2019 04:21 PM)

               UBND TỈNH NGHỆ AN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THU HÚT                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Nội dung phỏng vấn vào Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

 

I – Nội dung ôn tập phần chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCĐ-BNV ngày 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An thành lập Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trên cơ sở tổ chức lại bộ phận còn lại của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển tỉnh Nghệ An; (Tải văn bản tại đây)

- Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; (Tải văn bản tại đây)

- Bản tóm tắt “Quá trình hình thành và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư từ Trung ương đến địa phương”. (Tải văn bản tại đây)

II - Nội dung ôn tập phần quản lý nhà nước:

- Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Một số vấn đề về công tác cải cách hành chính;

- Chương trình cải cách hành chính Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020.

(Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh)

- Hết -

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu