Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn số 24/UBBC ngày 23/02/2021 của UBBC tỉnh Nghệ An v/v quy định mẫu phiếu bầu cử và hòm phiếu.
Hướng dẫn số 23/HD-UBBC ngày 23/02/2021 của UBBC tỉnh Nghệ An về khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 18/2/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII
Kế hoạch số 58/KH-PTTH ngày 18/2/2021 của Đài PTTH tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử
Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/2/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia v/v hướng dẫn xác định số người trong danh sách bầu cử.
Thông b áo số 12/TB-TGV ngày 18/2/2021 v/v phân công các thành viên Tổ giúp việc thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An
Lịch trình thời gian và các công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thông báo số 136-TB/TU ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông báo số 11/TB-UBBC ngày 09/2/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về phân công các thành viên ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thông báo số 20/TB-HĐND ngày 07/02/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu