Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan đơn vị trong những năm qua đã mang lại những kết quả tích cực, có nhiều bước tiến rõ rệt; nhưng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi thủ tục hành chính, phong cách làm việc của cán bộ công chức trong thực thi công vụ đòi hỏi ngày càng cao, do vậy cải cách thủ tục hành chính hay đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vấn đề nan giải và có những thuận lợi và khó khăn như sau: Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn tốt; tổ chức bộ máy dần được sắp xếp tinh gọn; công tác công khai, minh bạch được thực hiện đầy đủ; tạo được niềm tin của các tổ chức và nhân dân. Bên cạnh đó còn một bộ phận cán bộ, năng lực chuyên môn của một số cán bộ, nhân viên chưa đáp ứng được nhu cầu xu thế phát triển hiện nay. Vì vậy cần có những giải pháp sau để nâng cao hiệu quả công tác của cán bô, công chức trong thực thi công vụ:

Nghệ An: Thực trạng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quan tâm bố trí một cách hệ thống, đồng bộ; phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách địa phương, nhằm động viên cho số cán bộ này ở cấp xã hoạt động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách thực tiễn đã nảy sinh như số lượng những người hoạt động không chuyên trách nhiều, ngân sách chi trả lớn, nhưng phụ cấp cho từng chức danh còn thấp, chưa khuyến khích cho những người hoạt động không chuyên trách yên tâm hoạt động, đồng thời không thu hút được người giỏi, thạo việc vì phụ cấp chưa tương xứng. Ngược lại, một số người không làm được việc thì cố níu kéo, bám trụ, công việc không thường xuyên.

Nghệ An: Điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Để xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn năm 2018, thực hiện Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Điều tra xã hội học nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của 26 sở, ban, ngành (gọi tắt là cấp sở) và 21 UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).

Nghệ An: Hoàn thành việc bố trí đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Chính phủ phê duyệt Dự án thí đim tuyn chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch y ban nhân dân xã nghèo. Qua điều tra khảo sát có 26 xã mới bố trí 01 PCT UBND xã theo Nghị định số 107/CP. Vì vậy, số lượng cần tuyển bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã thuộc các huyện nghèo của tỉnh Nghệ An là 26 xã (Kỳ sơn 8, Tương Dương 13, Quế Phong 5).

Công tác QLNN đối với Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018

Nhân dịp lễ Vu lan, Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Ban Tôn giáo và cán bộ, công chức Phòng Tôn giáo khác đã tham dự lễ Vu Lan và dâng hoa tri ân tại 20 chùa trong toàn tỉnh.

Nghệ An: Hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua

Trong nhiều năm qua tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, chú trọng đến công tác Dân vận của chính quyền; Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã tạo nhiều chuyến biến mới trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp cùng tham gia thực hiện công tác dân vận.. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tạo động lực cho nhân dân tham gia góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, góp phần trong việc ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định cần phải được khắc phục:

Một số điểm mới thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 31/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, cụ thể:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã ở Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Công chức cấp xã là những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên những kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Chất lượng hoạt động của công chức cấp xã ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở; vì vậy cần có một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã như sau:

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Được sự Chấp thuận của UBND tỉnh tại Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 về việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vinh và của UBND thành phố Vinh tại Công văn số 4953/UBND-NV ngày 21/8/2018 về việc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vinh, ngày 5/9/2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 tại chùa Diệc, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu