Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kiểm tra Cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

          Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC định kỳ năm 2018 đối với UBND huyện Quỳnh Lưu theo Kế hoạch.

Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

Từ ngày 20 đến 21/11/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC định kỳ năm 2018 đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Kế hoạch.

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2018

Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 kèm theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND. Nội dung kế hoạch xác định rõ 41nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện, gắn kết quả, sản phẩm cũng như yêu cầu về tiến độ thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2018.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cấp xã

Sáng 03/10, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho các đối tượng công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của cấp xã.

Từ ngày 21/6/2018, công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) có hiệu lực từ ngày 21/6/2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cải cách hành chính mạnh hơn để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

        Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính

Từ ngày 25-9, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP (Nghị định 92) của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)” chính thức có hiệu lực. Nghị định mới hứa hẹn sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm soát, tạo sự công khai, minh bạch trong cải cách TTHC.

Chuyển biến rõ về cải cách hành chính ở Nghi Lộc

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất trong giải quyết các quyền lợi cho nhân dân và các tổ chức, góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư tố , thời gian qua, huyện Nghi Lộc đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét.

Sở Tài chính cần công bố Bộ Thủ tục hành chính các cấp

Làm việc với Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính (CCHC), đoàn công tác liên ngành đề nghị đơn vị này cần rà soát, công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện và xã theo quy định.

Công chức cấp xã phải thường xuyên cập nhật kiến thức CCHC
Sáng 7/8, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng, kiến thức nghiệp vụ về công tác CCHC cho  đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu