Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, ngày 16/8/2019 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3893/BNV-CCHC về việc triển khai điều tra xã hội học năm 2019. Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan làm đầu mối trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại địa phương.

Nhìn lại quá trình triển khai, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua
Để triển khai thực hiện các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cũng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của các cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong năm 2013 Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU; UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 2019

Thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Điều tra xã hội học nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 26 sở, ban, ngành (gọi tắt là cấp sở) và 21 UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).


UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh

Để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động và vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, ngày 01/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4504/UBND-KSTT về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số Cải cách hành chính

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính (CCHC), thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Năm CCHC góp phần nâng cao chỉ số trong năm 2019, ngày 01/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 4513/UBND-TH về việc triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm CCHC 2019.

Triển khai các giải pháp thực hiện Năm Cải cách hành chính 2019
2019 được tỉnh xác định là Năm Cải cách hành chính và được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt. Để đạt được mục tiêu đề ra – Cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp cũng như trở thành giải pháp đột phá trong công tác thu hút đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cần phải triển khai các giải pháp cải cách hành chính một cách đồng bộ, tích cực.
Nghệ An tập trung cải thiện chỉ số SIPAS

Ngày 23/5/2019 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (SIPAS). Theo đó SIPAS năm 2018 của tỉnh Nghệ An đạt 81,87%, xếp thứ 34/63 tỉnh thành trong cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra vai trò lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong CCHC
(Baonghean.vn) - Trước đánh giá, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra vai trò của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong công tác này
Kiểm tra Cải cách hành chính tại huyện Yên Thành

Từ ngày 30-31/5/2019, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Yên Thành gồm: Các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc UBND huyện và UBND xã Bắc Thành.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu