Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2018.

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Ngày 10/12/2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Nghệ An: Quan tâm đến việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)
Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Năm 2018, việc tập trung cắt giảm thời gian, đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành được các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm.
Nghệ An: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước

Năm 2018, việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện

Kiểm tra Cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

          Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC định kỳ năm 2018 đối với UBND huyện Quỳnh Lưu theo Kế hoạch.

Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

Từ ngày 20 đến 21/11/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC định kỳ năm 2018 đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Kế hoạch.

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2018

Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 kèm theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND. Nội dung kế hoạch xác định rõ 41nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện, gắn kết quả, sản phẩm cũng như yêu cầu về tiến độ thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2018.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cấp xã

Sáng 03/10, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho các đối tượng công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của cấp xã.

Từ ngày 21/6/2018, công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) có hiệu lực từ ngày 21/6/2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cải cách hành chính mạnh hơn để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

        Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu