Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh

Để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động và vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, ngày 01/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4504/UBND-KSTT về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số Cải cách hành chính

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính (CCHC), thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Năm CCHC góp phần nâng cao chỉ số trong năm 2019, ngày 01/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 4513/UBND-TH về việc triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm CCHC 2019.

Triển khai các giải pháp thực hiện Năm Cải cách hành chính 2019
2019 được tỉnh xác định là Năm Cải cách hành chính và được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt. Để đạt được mục tiêu đề ra – Cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp cũng như trở thành giải pháp đột phá trong công tác thu hút đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cần phải triển khai các giải pháp cải cách hành chính một cách đồng bộ, tích cực.
Nghệ An tập trung cải thiện chỉ số SIPAS

Ngày 23/5/2019 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (SIPAS). Theo đó SIPAS năm 2018 của tỉnh Nghệ An đạt 81,87%, xếp thứ 34/63 tỉnh thành trong cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra vai trò lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong CCHC
(Baonghean.vn) - Trước đánh giá, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra vai trò của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong công tác này
Kiểm tra Cải cách hành chính tại huyện Yên Thành

Từ ngày 30-31/5/2019, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Yên Thành gồm: Các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc UBND huyện và UBND xã Bắc Thành.

Kiểm tra Cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Nghệ An

Ngày 28/5/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC định kỳ năm 2019 đối với Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch.

Nâng cao cải cách hành chính ở chính quyền cấp cơ sở
Trong hệ thống chính quyền các cấp, có thể nói chính quyền cấp xã có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. 
Nghệ An: Lựa chọn năm 2019 là “Năm cải cách hành chính”

Nhằm tạo bước đột phá trong công tác CCHC tạo điều kiện phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn,  tỉnh Nghệ An đã chọn năm 2019 là “năm Cải cách hành chính”. Để cụ thể hóa, ngày 08/4/2019 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính”.

Sở nội vụ Nghệ An công bố thực hiện 100% TTHC tại bộ phận một cửa
Ngày 16/4/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành quyết định số 510/QĐ-SNV về việc công bố các TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Nội vụ. Theo đó có 70 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ đều được thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu