Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại Sở Nội vụ (18/04/2011 01:49 PM)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NỘI VỤ

(cập nhật ngày 01/9/2019)

---------------------

I. Lãnh đạo Sở

TT

Họ Tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Lê Đình LýGiám đốc

DĐ: 0912.329.799

CQ: 02383.844.848

lyld@noivu.nghean.gov.vn

2.              

 

Trần Quốc Chung

Phó Giám đốc

DĐ: 0912.274.053

CQ: 02383.842.876

chungtq@noivu.nghean.gov.vn

3.              

 

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Giám đốc

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng

DĐ: 0913.015.019

CQ: 02383.588.265

nhannt.btdkt@noivu.nghean.gov.vn

4.              

 

Lưu Công Vinh

Phó Giám đốc

Trưởng ban Tôn giáo

DĐ: 0913.276.785

CQ: 02383.599.314

vinhlc.btg@noivu.nghean.gov.vn

 

II. Văn phòng

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

6.              

 

Tô Viết Sáu

Chánh Văn phòng

DĐ: 0904.753.858 - 0982.297.241

CQ: 02383.590.519

sautv@noivu.nghean.gov.vn

7.              

 

Dương Danh Vỹ

Phó Văn phòng

DĐ: 0912.480.190

vydd@noivu.nghean.gov.vn

8.              

 

Nguyễn Thị Lan

Kế toán

DĐ: 0984.643.333

lant@noivu.nghean.gov.vn

9.              

 

Ngô Thị Hiền

Văn Thư

DĐ: 0915.532.286

CQ: 02383.843.197

hiennt@noivu.nghean.gov.vn

10.           

 

Tạ Thị Ngọc Hà

Chuyên viên (Một cửa)

DĐ: 0982.598.020

CQ: 02383.592.974

hatn@noivu.nghean.gov.vn

11.           

 

Lê Thanh Hải

Chuyên viên (CNTT)

DĐ: 0918.371.289 - 0985.829.332

hailt@noivu.nghean.gov.vn

12.           

 

Trần Thị Hằng

Chuyên viên

DĐ: 0918.535.862

hangtt@noivu.nghean.gov.vn

13.           

 

Trần Minh Hùng

Lái xe

DĐ: 0912.286.255

14.           

 

Phan Đình Tẩn

Lái xe

DĐ: 0913.009.406

15.           

 

Trần Thị Bình

Phục vụ

DĐ: 0916.637.727

16.           

 

Bảo vệ cơ quan

 

CQ: 02383.593.113

 

III. Phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

17.           

 

Lê Sỹ Phương

Trưởng phòng

DĐ: 0912.079.369

CQ: 02383.832.846

phuongls@noivu.nghean.gov.vn

18.           

 

Ngô Xuân Vinh

Phó phòng

DĐ: 0912.527.912

vinhnx@noivu.nghean.gov.vn

19.           

 

Ngô Tất Tiềm

Phó phòng

DĐ: 0904.436.567

tiemnt@noivu.nghean.gov.vn

20.           

 

Phan Sỹ Đức

Chuyên viên

DĐ: 0916.025.286

ducps@noivu.nghean.gov.vn

21.           

 

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

DĐ: 0979.236.716

thaont@noivu.nghean.gov.vn

 

IV. Phòng Công chức Viên chức

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

22.           

 

Đậu Đình Dương

Trưởng phòng

DĐ: 0982.564.338

CQ: 02383.590.531

duongdd@noivu.nghean.gov.vn

23.           

 

Lê Anh Dũng

Phó phòng

DĐ: 0916.479.222 - 0968.340.678

CQ: 02383.832.845

dungla@noivu.nghean.gov.vn

24.           

 

Lê Ngọc Đào

Phó phòng

DĐ: 0944.166718

daoln@noivu.nghean.gov.vn

25.           

 

Thái Văn Hạnh

Phó phòng

DĐ: 0912.480.516

thanhtv@noivu.nghean.gov.vn

26.           

 

Bùi Xuân Hùng

Chuyên viên

DĐ: 0984.754.555

hungbx@noivu.nghean.gov.vn

27.           

 

Lê Thị Thu Thảo

Chuyên viên

DĐ: 0946.956.134

thaoltt@noivu.nghean.gov.vn

 

V. Phòng Thanh tra

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

28.           

 

Bùi Đình Sáng

Chánh Thanh tra

DĐ: 0912.627.828

sangbd@noivu.nghean.gov.vn

29.           

 

Nguyễn Tiến Dũng

Thanh tra viên

DĐ: 0914.302.601

dungnt@noivu.nghean.gov.vn

30.           

 

Hoàng Khắc Nhân

Chuyên viên

DĐ: 0942.787.789

nhanhk@noivu.nghean.gov.vn

31.           

 

Phạm Văn Thắng

Chuyên viên

DĐ: 0844.356.968

thangpv@noivu.nghean.gov.vn

32.           

 

Lê Quang Anh

Chuyên viên

DĐ: 0919.541.368 - 0982.458.456

anhlq@noivu.nghean.gov.vn

 

VI. Phòng Cải cách hành chính

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

33.           

 

Phạm Văn Lương

Trưởng phòng

DĐ: 0914.080.458

luongpv@noivu.nghean.gov.vn

34.           

 

Trần Anh Tuấn

Phó phòng

DĐ: 0985.378.379

CQ: 02383.592.869

tuanta@noivu.nghean.gov.vn

35.           

 

Hoàng Thái Trà My

Chuyên viên

DĐ: 0914.292.005

tramyht@noivu.nghean.gov.vn

36.           

 

Nguyễn Trung Thành

Chuyên viên

DĐ: 0913.335.669

thanhnt@noivu.nghean.gov.vn

37.           

 

Nguyễn T. Mai Dung

Chuyên viên

DĐ: 0972.686.047

dungntm@noivu.nghean.gov.vn

 

VII. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

38.           

 

Nguyễn Thăng Long

Trưởng phòng

DĐ: 0912.297.739

longnt@noivu.nghean.gov.vn

39.           

 

Lang Văn Quế

Phó phòng

DĐ: 0915.665.819

quelv@noivu.nghean.gov.vn

40.           

 

Ngô Trí Cương

Phó phòng

DĐ: 0982.686.869

cuongnt@noivu.nghean.gov.vn

41.           

 

Phan Đăng Thiện

Chuyên viên

DĐ: 0917.106.070

thienpd@noivu.nghean.gov.vn

42.           

 

Phạm Ngọc Bảo

Chuyên viên

DĐ: 0963.677.787

baopn@noivu.nghean.gov.vn

 

VIII. Các đơn vị trực thuộc

TT

Đơn vị

Liên hệ

43.           

Văn phòng Ban Tôn giáo

Số 76, đường Nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh, Nghệ An

02383.599.312

44.           

Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng

Số 01, ngõ 9, đường Nguyễn T. Minh Khai, Tp Vinh, NA

02383.588.281

45.           

Văn phòng Chi cục Văn thư lưu trữ

Số 30, đường Trần Quang Diệu, Tp Vinh, NA

02383.837.793

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu