Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại máy bàn cơ quan Sở Nội vụ (18/04/2011 01:49 PM)

Để thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân tiện liên hệ công tác, Sở Nội vụ cung cấp số máy bàn của Ban giám đốc, các trưởng phó phòng và các chuyên viên thuộc Sở để tiện liên hệ công tác.


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

HỘP THƯ CÔNG VỤ

1

  Đậu Văn Thanh

   Giám đốc Sở

02383.844.848

thanhdv@noivu.nghean.gov.vn

 

 

2

Lê Đình Lý

Phó giám đốc

02383.841.690

lyld@noivu.nghean.gov.vn

3

Trần Quốc Chung

Phó giám đốc

02383.842876

chungtq@noivu.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó giám đốc - Trưởng ban TĐKT

02383.588.265

nhannt@noivu.nghean.gov.vn

5

Lưu Công Vinh

Phó giám đốc - Trưởng ban TG

02383.599.314

vinhlc@noivu.nghean.gov.vn

6

Tô Viết Sáu

Chánh VP


sautv@noivu.nghean.gov.vn

7

Ngô Thị Hiền

Văn thư

02383.843.197

ngohien@noivu.nghean.gov.vn

8

Tạ Thị Ngọc Hà

CV Một cửa

02383.592.974

hattn@noivu.nghean.gov.vn

9

Đậu Đình Dương

Trưởng phòng

02383.590.531

duongdd@noivu.nghean.gov.vn

10

Lê Anh Dũng

P. Trưởng phòng

02383.832.845

dungla@noivu.nghean.gov.vn

11

Phạm Văn Lương

Trưởng phòng

02383.590.518

luongpv@noivu.nghean.gov.vn

12

Trần Anh Tuấn

P. Trưởng phòng

02383.592.869

tuanta@noivu.nghean.gov.vn

13

Hoàng Thái Trà My

Chuyên viên


myhtt@noivu.nghean.gov.vn

14

Bảo vệ cơ quan

 

02383.593.113

 

15

Văn phòng Ban TG

Số 76, đường Nguyễn Sỹ Sách

02383.599.312

 

16

VP Ban TĐ-KT

Số 1, ngõ 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai 

02383.588.281

 

17

 VP Chi cục VTLT

Số 30B, đường Trần Quang Diệu 

02383.523.434

02383.837.793

 

  

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu