Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (05/08/2019 04:58 PM)

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN


1. Đ/c: Lê Đình Lý

- Chức vụ:  Giám đốc sở

- Điện thoại: 02383.841.690

- Email: lyld@noivu.nghean.gov.vn


2. Đ/c: Trần Quốc Chung

          - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

          - Điện thoại:  02383.842.876

          - Email: chungtq@noivu.nghean.gov.vn


3. Đ/c: Nguyễn Thanh Nhàn

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở, kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng 

- Điện thoại: 02383.588.265

- Email: nhannt@noivu.nghean.gov.vn


4. Đ/c: Lưu Công Vinh

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo

- Điện thoại: 02383.599.314

- Email: vinhlc@noivu.nghean.gov.vn |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu