Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (26/05/2011 04:58 PM)

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN


1. Đ/c: Đậu Văn Thanh

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên - Giám đốc sở

- Điện thoại : 02383844848

- Email: thanhdv@noivu.nghean.gov.vn


2. Đ/c: Lê Đình Lý

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở

- Điện thoại: 02383841690

- Email: lyld@noivu.nghean.gov.vn


3. Đ/c: Trần Quốc Chung

          - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

          - Điện thoại:  02383842876

          - Email: chungtq@noivu.nghean.gov.vn


4. Đ/c: Nguyễn Thanh Nhàn

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở, kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng 

- Điện thoại: 02383588265

- Email: nhannt@noivu.nghean.gov.vn

5. Đ/c: Lưu Công Vinh

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở

- Điện thoại: 023838599314

- Email: vinhlc@noivu.nghean.gov.vn |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu