Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Thông tư 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thông tư 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về quy trình thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ

Ngày 05/11/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu