Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu thi đua "chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" ngành GDĐT

Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu thi đua "chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" ngành GDĐT giai đoạn từ năm học 2015 - 2016 đến 2017 - 2018

Công văn số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật nhà nước

Công văn số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật nhà nước

Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xếp loại thi đua năm học 2017 - 2018

Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xếp loại thi đua năm học 2017 - 2018

Quyết định số 4362/QĐ-UBND ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2017

Quyết định số 4362/QĐ-UBND ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2017

Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2017 - 2018
Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, y tế và các công trình đạt giải thưởng)

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, y tế và các công trình đạt giải thưởng)

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc cử Khối trưởng, Khối phó, Cụm trưởng, Cụm phó và phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo các khối, cụm thi đua thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành, thị năm 2018

Thông tư liên bộ Thương binh và Xã hội, Viện huân chương số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985

Thông tư liên bộ Thương binh và Xã hội, Viện huân chương số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985 Hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

 
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu