Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, y tế và các công trình đạt giải thưởng)

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, y tế và các công trình đạt giải thưởng)

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc cử Khối trưởng, Khối phó, Cụm trưởng, Cụm phó và phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo các khối, cụm thi đua thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành, thị năm 2018

Thông tư liên bộ Thương binh và Xã hội, Viện huân chương số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985

Thông tư liên bộ Thương binh và Xã hội, Viện huân chương số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985 Hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng
Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh năm 2017

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh năm 2017

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 và Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1979/QĐ-CTN ngày 22/9/2017

Quyết định số 1979/QĐ-CTN ngày 22/9/2017 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu