Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 và Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1979/QĐ-CTN ngày 22/9/2017

Quyết định số 1979/QĐ-CTN ngày 22/9/2017 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017của Chính phủ

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh


Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 (thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước)

Hướng dẫn số 218/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hướng dẫn số 218/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về một số nội dung hồ sơ, thủ tục, thời gian đề nghị khen thưởng

Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu