Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hướng dẫn khen thưởng trong việc triển khai, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn số 287/HD-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc khen thưởng trong việc triển khai, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn số 111/SNV-XDCQ ngày 10/5/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 111/SNV-XDCQ ngày 10/5/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc quy định chế độ báo cáo tiến độ, thời gian thực hiện công tác bầu cử.

Công văn số 108/UBBC ngày 09/5/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công văn số 108/UBBC ngày 09/5/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Công văn số 107/UBBC ngày 09/5/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công văn số 107/UBBC ngày 09/5/2016 của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành thể lệ cuộc thi " tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2016.

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về sử dụng các loại biên bản, biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hướng dẫn số 65/HD-SNV ngày 08/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 65/HD-SNV ngày 08/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công văn số 128 /HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Công văn số 128 /HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND.

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn sử dụng các loại biên bản, biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu