Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 và triển khai Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức và hoàn thiện việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên soạn lại các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm: cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (được ban hành kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BNV ngày 28/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cho đối tượng: Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng  và tương đương; viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện (được ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cho đối tượng: Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và những đối tượng được quy hoạch vào các chức danh trên.
Công văn số 1742/SNV-CCVC ngày 17/9/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1742/SNV-CCVC ngày 17/9/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An về đăng ký tham gia Đề án ĐTBD nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoài.

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Công văn số 1343/SNV-CCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 1343/SNV-CCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu