Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn số 1376/SNV-TCBC ngày 23/6/2020 của Sở Nội vụ về việc góp ý sửa đổi, thay thế quyết định số 30
Công văn 894/SNV-TCBC ngày 06/05/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức bộ máy, đội ngũ quản lý đất đai
Công văn số 1342/SNV-TCBC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 1342/SNV-TCBC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2018.

Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Công văn số 1472/SNV-ĐTBD&CTTN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1472/SNV-ĐTBD&CTTN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình PTTN Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An v vic ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020.
Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn  2011 – 2020.

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu