Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục Hội tự giải thể Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục đổi tên Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục thành lập Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục phục vụ việc việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đối ngoại Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích đột xuất Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng Cờ thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen theo đợt hoặc chuyên đề Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng Cờ thi đua Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Thủ tục hành chính cấp tỉnh
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>