Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Vấn đề này được đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 205 - QĐi/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. ​

Xem tiếp... 
 
 
Bản tin Cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
Bản tin cải cách hành chính số 46 từ ngày 25-29/11/2019.
Bản tin cải cách hành chính số 44 từ ngày 11-15/11/2019.
Bản tin cải cách hành chính số 41 từ ngày 21-25/10/2019
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu