Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thành lập, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tại tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

 

Xem tiếp... 
 
 
Bản tin Cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
Bản tin Cải cách hành chính số 34 từ ngày 02/9/2018 đến ngày 07/9/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 33 từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 40 từ ngày 13/10/2017 - 19/10/2017
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu