Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Công văn số 236/BTĐKT-NVT ngày 25/10/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn xếp loại thi đua năm 2019 và phân bổ Cờ thi đua UBND tỉnh, Cờ thi đua Chính phủ, chiều ngày 18/11/2019 Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại huyện Hưng Nguyên - đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2019.

Xem tiếp... 
 
 
Bản tin Cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
Bản tin cải cách hành chính số 41 từ ngày 21-25/10/2019
Bản tin cải cách hành chính số 40 từ ngày 14-18/10/2019
Bản tin cải cách hành chính số 35 từ ngày 09-13/9/2019
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu