Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 tại Quyết định số 5772/QĐ-UBND, theo đó, kế hoạch xây dựng gồm 41 nhiệm vụ với dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trên 10 tỷ đồng. Triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2019 của tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn 163/SNV-CCHC ngày 23/01/2019 đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 tại đơn vị. Quý 1 năm 2019, công tác Cải cách hành chính của tỉnh đạt một số kết quả sau:


Xem tiếp... 
 
 
Bản tin Cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
Bản tin cải cách hành chính số 04 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019
Bản tin Cải cách hành chính số 40 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 39 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu