GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hệ thống chính trị huyện đô lương (26/11/2015 03:18 PM)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.871.382            Fax: 02383.871.382

Email: doluong@nghean.gov.vn

Website: http://www.doluong.nghean.gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

  

1. Họ và tên: Ngọc Kim Nam

Chức vụ: UV BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy

SĐT: 0912.163.999

Email: namnk@doluong.nghean.gov.vn

 

2. Họ và tên: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0913.338.313

Email: gianglm@doluong.gov.vn

3. Họ và tên: Phùng Thành Vinh

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

SĐT: 0913.274.298

Email: vinhpt@doluong.nghean.gov.vn

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

 

1. Họ và tên: Ngọc Kim Nam

Chức vụ: UV BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy

SĐT: 0913.163.999

Email: namnk@doluong.nghean.gov.vn

 

 

2. Họ và tên: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0913.338.313

Email: gianglm@doluong.nghean.gov.vn

3. Họ và tên: Phùng Thành Vinh

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

SĐT: 0913.274.298

Email: vinhpt@doluong.nghean.gov.vn

 

4. Họ và tên: Nguyến Tất Hoài Hiệp

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

SĐT: 0912.163.818

Email: hiepnht@doluong.nghean.gov.vn

 

5. Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ: Ủy viên BTV – PCT UBND huyện (Phụ trách văn xã)

SĐT: 0966.140.271

Email: quangnta@doluong.nghean.gov.vn

 

6. Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tuyên giáo- Giám đốc TTBDCT

SĐT: 0912.480.674

Email: hanhnm@doluong.nghean.gov.vn

 

 

7. Họ và tên: Đoàn Văn Lợi

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UB MTTQ huyện

SĐT: 0915.229.104

Email: loidv@doluong.nghean.gov.vn

 

8. Họ và tên: Hoàng Hữu Hùng

Chức vụ: Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0976.563.728

Email: hunghh@doluong.nghean.gov.vn

 

9. Họ và tên: Thái Khắc Thống

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng Công an huyện

SĐT: 0912.288.937

Email: thongtk@doluong.nghean.gov.vn

 

10. Họ và tên: Võ Văn Hùng

Chức vụ: UV Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

SĐT: 0947.799.686

Email:

 

11. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ: Ủy viên BTV- Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế)

SĐT: 0917.409.278

Email: hiephv@doluong.nghean.gov.vn

 

12. Họ và tên: Nguyễn Đình Khương

Chức vụ: Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

SĐT: 0913.422.616

Email:khuongnd@doluong.nghean.gov.vn

 

13. Họ và tên: Trần Văn Long

Chức vụ: Ủy viên BTV - Chánh VP huyện Ủy

SĐT: 083.757.6888

Email:

III. CÁC BAN HUYỆN ỦY

STT

Các ban Huyện ủy

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban Tổ chức

 

 

1

Nguyễn Tất Hoài Hiệp

TV, Trưởng Ban Tổ chức

0912.163.818

2

Nguyễn Công An

Phó Ban Tổ chức

0985.522.503

3

Lê Minh Phúc

Phó Ban Tổ chức

4

Nguyễn Trọng Nhật

CV Ban Tổ chức

0989.456.299

5

Cao Tiến Thắng

CV Ban Tổ chức

0917.915.989

6

Đào Thị Hiền

CV Ban Tổ chức

0947.735.111

II

Ban Tuyên giáo

 

 

1

Nguyễn Minh Hạnh

Trưởng Ban Tuyên Giáo

0912.480.674

2

Nguyễn Hữu Đồng

Phó Ban Tuyên giáo

0913.608.767

3

Lê Văn Lương

Phó Ban Tuyên giáo

0983. 870.817

4

Nguyễn Đức Lương

Phó Ban Tuyên Giáo

0982.366.567

5

Ngô Thị Hải

CV Ban Tuyên giáo

0975.777.327

III

Ban Dân vận

 

 

1

Đoàn Văn Lợi

TV, Trưởng Ban Dân vận

0915.229.104

2

Nguyễn Văn Thành

Phó Ban Dân vận

0984585473

2

Lê Văn Toàn

Phó Ban Dân vận

0915832432

3

Nguyễn Thị Thùy Dung

Cán bộ UBKT HU

0918527631

IV

UBKT Huyện ủy

 

 

1

Nguyễn Đình Khương

Chủ nhiệm UBKT

0913.422.616

2

Tăng Văn Mậu

Phó CN UBKT

0982.713.187

3

Thái Khắc Thiệu

PCN UBKT

0914.647.007

4

Nguyễn Sỹ Dũng

UV UBKT HU

0919.540.468

5

Thái Đàm Hiền

Chuyên viên

0984795131

6

Trần Anh Tuấn

Cán bộ UBKT HU

0916312257

V

Văn phòng Huyện ủy

 

 

1

Trần Văn Long

Chánh VP huyện Ủy

083.757.6888

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Văn phòng

0983.408.445

3

Võ Thanh Lục

Phó Văn Phòng

0989.488.988

4

Hoàng Thị Lan

Văn thư – Lưu trữ

0915463686

5

Nguyễn Văn Vân

Cơ yếu

0915511433

6

Nguyễn Xuân Thông

Kế toán

0985.609.592

 IV. Các phòng chuyên môn: Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương

TT

Họ và tên,  Email:

Chức vụ

Điện thoại

I

PHÒNG NỘI VỤ noivu@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Doãn Hùng

Trưởng phòng

0915.232.152

2

Hoàng Thị Hồng Hạnh

P. Trưởng phòng

0986.702.818

3

Tăng Quốc Cường

P.Trưởng phòng

0914.912.535

4

Phạm Công Nga

Chuyên viên

0987.832.649

5

Hoàng Anh Thông

Chuyên viên

0974.163.542

6

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

0972.853.809

II

PHÒNG TƯ PHÁP tuphap@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Doãn Phú

Trưởng phòng

0913.044.562

2

Nguyễn Xuân Mai

P.Trưởng phòng

0983.869.331

3

Lê Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

0979.609.369

III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH tckh@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0984.903.296

2

Lê Hồng Hải

P.Trưởng phòng

0962.941.964

4

Nguyễn Trung Nam

P.Trưởng phòng

0913.324.995

5

Hoàng Văn Dũng

Chuyên viên

0968.158.629

6

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

0905.180.666

7

Lê Thị Thuý Hằng

Chuyên viên

0978.185.328

8

Hồ Thị Hiệp

Chuyên viên

0974.733.079

9

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên

0977.440.052

IV

PHÒNG TN - MT tnmt@doluong.nghean.gov.vn

 

 0238.3870.799

1

Trần Hoàng Anh

Q. Trưởng phòng

0912.107.815

2

Đậu Văn Chinh

P.Trưởng phòng

0916.048.567

3

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên

0942.039.333

4

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0974.168.744

5

Nguyễn Thọ Hào

Chuyên viên

0976.396.393

 6

 Trần Tuấn Trung

Cán bộ

0968.986.663

7

Nguyễn Quang Tuấn

Cán bộ

0973420345

8

Thái Thị Kim Nhung

Cán bộ

0974370579

V

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH  ldtbxh@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Phạm Thị Bích Thuỷ

Trưởng phòng

0977.679.272

2

Nguyễn Đình Minh

P.Trưởng phòng

0916.478.848

3

Nguyễn Hữu Triều

P.Trưởng phòng

0983.694.172

4

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

0914.950.479

5

Đặng Thị Nguyệt

Chuyên viên

0986.816.609

6

Trần Thị Hà

Chuyên viên

0974.086.606

VI

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN vhtt@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Kim Nam

Trưởng phòng

0919.792.986

2

Lê Đình Lĩnh 

P.Trưởng phòng

0915.305.567

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

0985.068.606

4

Dương Tấn Đạt

Chuyên viên

0982.492.201

5

Tô Ngọc Tấn

Viên chức

098.6278.379

VII

PHÒNG GD&ĐT doluong@nghean.edu.vn

 

 

   1

Dương Xuân Chất

P.Trưởng phòng

0912.440.953

2

Nguyễn Xuân Thanh

P.Trưởng phòng

0985.915.405

3

Nguyễn Văn Hải

P.Trưởng phòng

0977.760.453

4

Nguyễn Đăng Cường

Chuyên viên

0983.229.074

5

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

0987.123.294

6

Nguyễn Thái Quang

Chuyên viên

0982561605

7

Lê Công Minh

Chuyên viên

0979719451

8

Nguyễn Thị Minh Quý

Chuyên viên

0982.573.884

9

Tăng Lâm Tài

Chuyên viên

0972.683.777

10

Đào Thị Liêm

Chuyên viên

0979719218

11

Đậu Thị Thái Thơ

Chuyên viên

0986727301

12

Nguyễn Đình Tiệp

Chuyên viên

0975155291

13

Bùi Đăng Linh

Kế toán

01697170515

14

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

0978650970

VIII

PHÒNG Y TẾ yte@doluong.nghean.gov.vn

 

 

 

1

Nguyễn Tất Hồng

Trưởng phòng

0983.719.550

2

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên

0912.197.345

IX

PHÒNG THANH TRA  thanhtra@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Thị Linh

Chánh Thanh tra

0986.651.299

2

Nguyễn Văn Hải

P.Chánh Thanh tra

0915.237.164

3

Lê Văn Hà 

P.Chánh Thanh tra

0912.351.233

4

Phan Văn Tương

Thanh tra viên

0987.760.218

5

Trần Kim Đoàn

Thanh tra viên

0981.159.368

6

Nguyễn Công Trường

Thanh tra viên

0977.656.115 

X

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG congthuong@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Trọng Hợi

Trưởng phòng

0914.686.628

2

Lê Anh Sơn

P. Trưởng phòng

0915.228.613

3

Lê Thị Lý

P. Trưởng phòng

0985.741.292

4

Nguyễn Tất Tường

Chuyên viên

0983.171.026

5

Đinh Viết Lộc

Chuyên viên

0983.870.950

6

Nguyễn Bùi Phương

Chuyên viên

0982.101.345

7

Trương Thị Lan Anh

Chuyên viên

0945.924.821

XI

PHÒNG NN & PTNN nongnghiep@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Ngọc Thuận

Trưởng phòng

0915.232.176

2

Phạm Bá Nhung

P.Trưởng phòng

0977.760.466

3

Nguyễn Bá Châu

P.Trưởng phòng

0914.429.378

4

Lê Văn Lục

Chuyên viên

0977.390.897

5

Nguyễn Quang Chất

Chuyên viên

0976.978.296

6

Trần Văn Hà

Chuyên viên

01668.292.057

7

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

0973.990.226

XII

VĂN PHÒNG HĐND - UBND vpub@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

 Nguyễn Đăng Hồng

CVP HĐND & UBND

0986.528.674

2

 Nguyễn Văn Hoàng

P.CVP HĐND & UBND

0912.308.681

3

Vương Ngọc Chiến

P.CVP HĐND & UBND

0979917782

5

Đào Thị Hương Trà

 Chuyên viên

0916.801.854

6

Trần Thị Quyên

Cán bộ

01653.243.389

7

Nguyễn Văn Phước

 Văn Thư

0948.569.889

8

Hoàng Thị Nga

Kế toán

01674005600

9

Trần Thị Hà

Thủ quý

0945.762.484

XIII

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

1

Trần Văn Sơn

Gián đốc

0911.487.229

2

Nguyễn Văn Thành

Phó giám đốc

0912.995.532

3

Võ Thị Liên

Kế hoạch – Tài chính

 0984135999

4

Nguyễn Thị Vinh

Kế hoạch – Tài chính văn thư

 0968906727

5

Nguyễn Đình Cường

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0393553274

6

Nguyễn Văn Trường

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0976979212

7

Phạm Đình Tú

Kế hoạch – Kỹ thuật

0965999795

8

Nguyễn Trí Sơn

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0975548239

9

Bùi Khắc Phong

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0982435643

10

Thái Đình Anh Trai

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0986686293

11

Phạm Văn Sơn

Kế hoạch – Kỹ thuật

0989325007

12

Nguyễn Đức Thông

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0979268848

13

Cao Xuân Vinh

Kế hoạch – Kỹ thuật

 093135262

 

 


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
GIẤY MỜI
Skip portletPortlet Menu
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu