GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH MỤC PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH, DANH THẮNG HUYỆN ĐÔ LƯƠNG (17/09/2016 08:38 AM)

DANH MỤC PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH, DANH THẮNG HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND.VX ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh Nghệ An)

 - Tổng số di tích, danh thắng:                  178;

- Đã xếp hạng: 24 di tích (gồm 10 di tích cấp quốc gia; 14 di tích cấp tỉnh);

Phân cấp quản lý:

+ Số di tích danh thắng do tỉnh trực tiếp quản lý:    1;

+ Số di tích danh thắng do huyện trực tiếp quản lý: 24;

+ Số di tích do các xã, thị trực tiếp quản lý: 153.

TT

Tên di tích, danh thắng

Địa điểm phân bố

Loại hình

Cấp xếp hạng

Cấp quản lý

1

Suối nước nóng

Làng Quang Trung, xã Giang Sơn Tây

Danh thắng

 

Huyện

2

Tam quan và phế tích đền Tào Gang

Làng Cộc Mít, xã Giang Sơn Tây

DTLS

 

 

3

Đền Đức Mẹ

Làng Yên Lương, xã Giang Sơn Đông

DTLS

 

4

Phế tích chùa Đồng Xuân

Làng Đồng Xuân, xã Giang Sơn Đông

DTLS

 

5

Phế tích đền Quan Đốc

Làng Đồng Xuân, xã Giang Sơn Đông

DTLS

 

6

Đền Áo Đen

Làng Truông Dong, xã Giang Sơn Đông

DTLS

 

7

Phế tích đền Bá Kiến Nhót

Làng Xuân Chi, xã Nam Sơn

DTLS

 

8

Phế tích đền Phủ

Làng Khả Phong, xã Nam Sơn

DTLS

 

9

Nhà thờ họ Nguyễn Đình (Lê)

Làng Khả Phong, xã Nam Sơn

DTLS

 

10

Nhà địa chủ Cửu Ới

Làng Trung Thịnh, xã Nam Sơn

DTLS

 

11

Nhà thờ họ Nguyễn Văn

Làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn

DTLS

 

12

Nhà thờ họ Nguyễn Văn Chi 2 (can hưu)

Làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn

DTLS

 

13

Cây bàng cổ thụ

Làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn

DTLS

 

14

Đình Lương Sơn

Làng Lương Sơn, xã Bắc Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

15

Chùa Hoa Long

Làng Lương Sơn, xã Bắc Sơn

DTLS

 

16

Bia tưởng niệm các chiến sỹ cộng sản

Làng Lương Sơn, xã Bắc Sơn

DTLS

 

17

Chùa Làng Vành

Làng Vành, xã Lạc Sơn

DTLS

 

18

Phế tích đình Thuận Lạc

Làng Cảnh Minh, xã Lạc Sơn

DTLS

 

19

Nhà thờ họ Trần Doãn (chi 2)

Làng Thuận Lạc, xã Lạc Sơn

DTLS

 

20

Nhà thờ họ Trần Doãn đại tôn

Làng Thuận Lạc, xã Lạc Sơn

DTLS

 

21

Nhà thờ họ Đặng

Làng Thuận Lạc, xã Lạc Sơn

DTLS

 

22

Nhà thờ họ Nguyễn Văn

Làng Hoành Sơn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

23

Đình Hoành Sơn

Làng Hoành Sơn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

24

Phế tích đình Đa Văn

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

25

Rú dọc (Rú dâu)

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

26

Nhà thờ họ Nguyễn Sỹ Doãn

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

27

Nhà thờ họ Nguyễn Đình chi 13

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

28

Nhà thờ họ Nguyễn Đình Tán

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

29

Nhà thờ họ Nguyễn Đình Quỵ

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

Tỉnh (2013)

Huyện

30

Nhà thờ họ Lê Phùng

Làng Đa Văn, xã Xuân Sơn

DTLS

 

31

Phế tích đình Hiếu Thiện

Làng Hiếu Thiện, xã Xuân Sơn

DTLS

 

32

Nhà thờ họ Đặng Ngọc

Làng Hiếu Thiện, xã Xuân Sơn

DTLS

 

33

Nhà thờ họ Nguyễn Tất

Làng Lâm Lĩnh, xã Thượng Sơn

DTLS

 

34

Vườn ông Tác

Làng Văn Phương, xã Thượng Sơn

DTLS

 

35

Nhà thờ họ Nguyễn

Làng Lâm Tùng, xã Thượng Sơn

DTLS

 

36

Đền Cửa Eo

Làng Hòa Nam, xã Hiến Sơn

DTLS

 

37

Phế tích chùa Bạch Thạch

Làng Song Đồng, xã Hiến Sơn

DTLS

 

38

Nhà thờ họ Nguyễn Bá

Làng Văn Thọ, xã Hiến Sơn

DTLS

 

39

Nhà thờ họ Trần Hữu

Làng Hòa Nam, xã Hiến Sơn

DTLS

 

40

Nhà thờ họ Trần Hữu chi 2

Làng Hòa Nam, xã Hiến Sơn

DTLS

 

41

Đền Song Đồng Ngọc Nữ (đền Đức Mẹ)

Làng Song Đồng, xã Hiến Sơn

DTLS

Phục dựng năm 2011

42

Đền Quả Sơn

Xóm 7, xã Bồi Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

43

Chùa Nhân Bồi

Xóm 4, xã Bồi Sơn

DTLS

 

44

Cầu Hói Quai

Xóm 8, xã Bồi Sơn

DTLS

 

45

Phế tích đền Nhà Ông

Xóm 4, xã Bồi Sơn

DTLS

 

46

Phế tích đền Cồn Cam

Xóm 3, xã Bồi Sơn

DTLS

 

47

Nhà thờ họ Nguyễn Văn

Xóm 6, xã Thuận Sơn

DTLS

Tỉnh

Huyện

48

Đền Linh Kiếm

Xóm 5, xã Thuận Sơn

DTLS

Tỉnh (2011)

Huyện

49

Phế tích đền Tam Hoàn

Xóm 7, xã Thuận Sơn

DTLS

 

Huyện

50

Đền thờ Dương Thanh

Xóm 7, xã Thuận Sơn

DTLS

 

51

Đền Côi

Xóm 7, xã Thuận Sơn

DTLS

 

52

Phế tích đền Thượng

Xóm 3, xã Thuận Sơn

DTLS

 

53

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Xóm 4, xã Trung Sơn

DTLS

 

54

Đền Khai Long

Xóm 8, xã Trung Sơn

DTLS

 

55

Miếu thờ Đức Thánh Đông Sơn

Xóm 1, xã Trung Sơn

DTLS

 

56

Bia thờ ông Quan Chánh

Xóm 6, xã Trung Sơn

DTLS

 

57

Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan

Xóm 13, xã Tràng Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

58

Nhà thờ họ Nguyễn Bá

Xóm 3, xã Tràng Sơn

DTLS

Tỉnh

Huyện

59

Đập Ba ra

Xóm 13, xã Tràng Sơn

DTLS

 

60

Đền Khe Su

Xóm 1, xã Tràng Sơn

DTLS

 

61

Tượng đài cách mạng

Khối 4, Thị trấn

DTLS

 

62

Địa điểm đồn Tây

Khối 3, Thị trấn

DTLS

 

63

Bia đá

Khối 3, Thị trấn

DTLS

 

64

Bia đá

Khối 7, Thị trấn

DTLS

 

65

Phế tích đền làng Vĩnh

Khối 10, Thị trấn

DTLS

 

66

Nhà thờ họ Lê Văn

Làng Đa Đình, xã Quang Sơn

DTLS

 

67

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Làng Đa Đình, xã Quang Sơn

DTLS

 

68

Hang Rú Trọng

Xóm 4, xã Quang Sơn

DTLS

 

69

Nhà thờ họ Nguyễn Thúc

Xóm 8, xã Đại Sơn

DTLS

 

70

Chùa Quang Thắng

Xóm 7, xã Đại Sơn

DTLS

 

71

Đền Phú Thọ

Xóm Phú Thọ, xã Lưu Sơn

DTLS

Quốc gia (2012)

Huyện

72

Đền Kim Sơn (Bạch Ngọc)

Xóm 8, xã Lưu Sơn

DTLS

 

73

Đền Bạch y Công chúa và nhà thờ họ Hà

Xóm Diên Tiên, xã Lưu Sơn

DTLS

 

74

Bến phà Lưu Sơn

Xóm 7, xã Lưu Sơn

DTLS

 

75

Đền Tiên Đô (đền Hai)

Xóm 2, xã Đặng Sơn

DTLS

 

76

Bãi cát Đặng Lâm

Xóm 1, xã Đặng Sơn

DTLS

 

77

Cây gạo bến Phà

Xóm 3, xã Đặng Sơn

DTLS

 

78

Phế tích đền Cả

Xóm 5, xã Đặng Sơn

DTLS

 

79

Nhà thờ họ Trần Hông

Xóm 4, xã Đặng Sơn

DTLS

 

80

Đình Phú Nhuận

Xóm 2, xã Đặng Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

81

Nhà thờ họ Hoàng Trần

Xóm 5, xã Đặng Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

82

Đình Văn Khuê

Làng Văn Khuê, xã Nhân Sơn

DTLS

 

83

Miếu Đô Sơn

Xóm 8, xã Nhân Sơn

DTLS

 

84

Cây đa cổ thụ

Xóm 1, xã Nhân Sơn

DTLS

 

85

Đền Rú Hội

Xóm 1, xã Nhân Sơn

DTLS

 

86

Chùa Ba Nàng (chùa Ba)

Xóm 9, xã Mỹ Sơn

DTLS

 

87

Truông Bồn

Xóm 10, xã Mỹ Sơn

DTLS

Quốc gia

Tỉnh

88

Đền Nhà Bà

Xóm 4, xã Mỹ Sơn

DTLS

 

89

Nhà thờ họ Đặng Văn

Xóm 3, xã Mỹ Sơn

DTLS

 

90

Chùa Mỹ Thiện

Xóm 3, xã Mỹ Sơn

DTLS

 

91

Giếng Làng

Xóm 9, xã Trù Sơn

DTLS

 

92

Phế tích đền Thiên Thần

Xóm 9, xã Trù Sơn

DTLS

 

93

Đền Hùng Sơn

Xóm 9, xã Trù Sơn

DTLS

 

94

Nhà thờ họ Nguyễn Tất

Xóm 9, xã Trù Sơn

DTLS

 

95

Đình Thượng Giáp

Xóm 10, xã Trù Sơn

DTLS

 

96

Đền Hội Thiện

Xóm 10, xã Trù Sơn

DTLS

Tỉnh (2011)

Huyện

97

Mộ Cố Ngạn

Xóm 6, xã Trù Sơn

DTLS

 

98

Nhà thờ họ Nguyễn Công và mộ Nguyễn Trung Ngạn

Xóm Hội Minh, xã Minh Sơn

DTLS

 

99

Phế tích chùa Côi

Xóm 8, xã Minh Sơn

DTLS

 

100

Phế tích đền Đức Thánh

Xóm 7, xã Minh Sơn

DTLS

 

101

Nhà thờ họ Lê Khắc

Xóm 14, xã Minh Sơn

DTLS

 

102

Đình Minh Ngọc

Xóm 3, xã Minh Sơn

DTLS

 

103

Tam quan và phế tích đình Kệ Nghi

Làng Lễ nghĩa, xã Minh Sơn

DTLS

 

104

Đền Đức Hoàng

Xóm Yên Quang, xã Yên Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

105

Nhà thờ Thái Bá Du

Xóm Yên Đình, xã Yên Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

106

Chùa Phúc Mỹ

Xóm Yên Quang, xã Yên Sơn

DTLS

 

107

Đền Thổ Kỳ

Xóm Yên Trung, xã Yên Sơn

DTLS

 

108

Nhà thờ họ Nguyễn Nguyên

Xóm 2, xã Đông Sơn

DTLS

Tỉnh

Huyện

109

Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh

Xóm 2, xã Đông Sơn

DTLS

Tỉnh

Huyện

110

Điện Nhà Vi

Xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn

DTLS

 

111

Cống Mụ Bà

Xóm 7, xã Đông Sơn

DTLS

 

112

Giếng Thang

Xóm 5, xã Đông Sơn

DTLS

 

113

Nhà thờ họ Hoàng Văn

Xóm 7, xã Đông Sơn

DTLS

Tỉnh (2012)

Huyện

114

Phế tích đền Ông Trời

Xóm 1, xã Đông Sơn

DTLS

 

115

Phế tích đền Động Giang

Xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn

DTLS

 

116

Nhà thờ họ Thái Đắc

Xóm Thái Sơn, xã Bài Sơn

DTLS

Quốc gia

Huyện

117

Đền Yên Mỹ

Xóm Mỹ Sơn, xã Bài Sơn

DTLS

 

118

Chùa Lộ Thiên

Xóm Mỹ Sơn, xã Bài Sơn

DTLS

 

119

Nhà thờ họ Phạm Xuân

Xóm Xuân Sơn, xã Bài Sơn

DTLS

 

120

Núi Bạc Đầu

Xóm Xuân Sơn, xã Bài Sơn

DTLS

 

121

Lèn Mỏ Diều

Xóm Xuân Sơn, xã Bài Sơn

DTLS

 

122

Nhà thờ họ Nguyễn Đức và Lăng bà chúa Nhâm

Xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn

DTLS

 

123

Đền Bà Chúa Ngô

Xóm 7, xã Hòa Sơn

DTLS

 

124

Đền Cả

Xóm Khuôn, xã Hòa Sơn

DTLS

 

125

Cầu Khuôn

Xóm Khuôn, xã Hòa Sơn

DTLS

 

126

Bia đá và Giếng làng

Xóm 14, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

127

Nhà thờ họ Thái Khắc

Xóm 2, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

128

Nhà thờ họ Nguyễn Xuân

Xóm 9, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

129

Nhà thờ họ Dương Trọng và lăng Bà Tổ Cô

Xóm 8, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

130

Nhà thờ họ Hoàng Văn

Xóm 10, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

131

Nhà thờ họ Nguyễn Đình

Xóm 10, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

132

Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Xóm 11, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

133

Nhà thờ họ Phan Sỹ

Xóm 1, xã Thịnh Sơn

DTLS

 

134

Phế tích đền Khe Răm

Xóm 10, xã Văn Sơn

DTLS

 

135

Phế tích đền Thổ Kỳ

Xóm 19, xã Văn Sơn

DTLS

 

136

Lăng Thái Phó

Xóm 11, xã Văn Sơn

DTLS

 

137

Nhà thờ họ Nguyễn Đăng

Xóm 1, xã Văn Sơn

DTLS

 

138

Nhà thờ họ Lê Đình

Xóm 2, xã Văn Sơn

DTLS

 

138

Chùa Bà Bụt

Làng Nhân Trung, xã Lam Sơn

DTLS

Tỉnh

 

140

Nhà thờ họ Đào

Làng Phúc Hậu, xã Lam Sơn

DTLS

 

141

Nhà thờ họ Bùi Đình

Làng Nhân Trung, xã Lam Sơn

DTLS

 

142

Nhà thờ họ Cao

Làng Nhân Trung, xã Lam Sơn

DTLS

 

143

Đình Nhân Trung

Làng Nhân Trung, xã Lam Sơn

DTLS

 

144

Phế tích đình Trạc Thanh và nghè Cầu Cơi

Làng Trạc Thanh, xã Lam Sơn

DTLS

 

145

Đình Phúc Hậu

Làng Phúc Hậu, xã Lam Sơn

DTLS

Tỉnh (2011)

Huyện

146

Phế tích đền Nhà Bà

Làng Cồn Trăn, xã Lam Sơn

DTLS

 

147

Nghè Đôi

Xóm Nghè, xã Ngọc Sơn

DTLS

 

148

Chùa Phúc Yên

Làng Phúc Yên, xã Ngọc Sơn

DTLS

 

149

Đình Ngọc Sơn

Làng Phúc Yên, xã Ngọc Sơn

DTLS

 

150

Nhà thờ họ Nguyễn Quốc

Làng Phượng Kỷ, xã Đà Sơn

DTLS

Tỉnh (2013)

Huyện

151

Nhà lưu niệm Nguyễn Quốc Trị

Làng Phượng Kỷ, xã Đà Sơn

DTLS

 

152

Miếu Già

Làng Núi Già, xã Đà Sơn

DTLS

 

153

Chùa Bụt Đà

 

 

 

154

Rùa đá Cầu Già

Làng Núi Già, xã Đà Sơn

DTLS

 

155

Đền Cao Sơn

Làng Động Sơn, xã Đà Sơn

DTLS

 

156

Giếng Mụ Hà

Xóm 6, xã Tân Sơn

DTLS

 

157

Đền Khai Long

Làng Trung Hậu, xã Tân Sơn

DTLS

 

158

Đền Tiên Nữ (đền Nhà Bà)

Làng Cấm Thượng, xã Tân Sơn

DTLS

 

159

Đền Bắc Sơn

Xóm 9, xã Tân Sơn

DTLS

 

160

Đền Cao Sơn, Cao Các (đền Cả)

Xóm 5, xã Tân Sơn

DTLS

 

161

Nhà thờ họ Nguyễn Kim

Xóm 9, xã Tân Sơn

DTLS

 

162

Nhà thờ họ Nguyễn Tất

Làng Tân Cương, xã Tân Sơn (Làng Trung Hậu)

DTLS

Tỉnh (2013)

Huyện

163

Rú Mồ Sơn

Làng Cẩm Hạ, xã Tân Sơn

DTLS

 

164

Đình Long Thái

Làng Long Thái, xã Thái Sơn

DTLS

Tỉnh

Huyện

165

Nhà thờ họ Nguyễn Công

Làng Yên Trạch, xã Thái Sơn

DTLS

Tỉnh

Huyện

166

Nghè thờ Tiến sỹ Đặng Minh Bích

Làng Long Thái, xã Thái Sơn

DTLS

 

167

Nền Nghinh Thần

Làng Long Thái, xã Thái Sơn

DTLS

 

168

Đền Đá Yên

Làng Long Thái, xã Thái Sơn

DTLS

 

169

Miếu Tôn Nữ Tiên Thần (đền Đức Mẹ)

Làng Long Thái, xã Thái Sơn

DTLS

 

170

Đền Đức Ông

 

DTLS

 

171

Đền Độc Long

 

DTLS

 

172

Giếng Đền

 

DTLS

 

173

Đền Đệ Nhất

Làng Yên Trạch, xã Thái Sơn

DTLS

 

174

Đền Đệ Tam

Xóm 1, xã Thái Sơn

DTLS

 

175

Đền Khai Sơn

Làng Yên Trạch, xã Thái Sơn

DTLS

 

176

Nhà thờ họ Hồ

Làng Yên Trạch, xã Thái Sơn

DTLS

 

177

Đền Son Liễu

Xóm 3, xã Thái Sơn

DTLS

 

178

Đền Phụ Quốc Đại Vương

Làng Yên Thọ, xã Thái Sơn

DTLS

 

 

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu