GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (05/09/2016 08:15 AM)

I.LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

      

1. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0917.409.278

Mail: hiephv@doluong.nghean.gov.vn

  

2. Họ và tên:  Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ: Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách văn xã)

Điện thoại: 0988.402.185

Mail: quangnta@doluong.nghean.gov.vn

    

3. Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

Chức vụ: Uỷ viên BCH Huyện uỷ – Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách nông lâm)

Điện thoại: 0915.624.123

Email: thanhnt@doluong.nghean.gov.vn

 

II.UỶ VIÊN UBND HUYỆN

 

 

  

1. Họ và tên: Nguyễn Đăng Hồng

Chức vụ: Chánh văn phòng HĐND - UBND

Điện thoại: 0986.528.674

Mail: hongnd@doluong.nghean.gov.vn

  

2.Họ và tên: Nguyễn Tất Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế

Điện thoại: 0983.719.550

Mail: hongnt@doluong.nghean.gov.vn

  

3.Họ và tên: Trần Doãn Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

Điện thoại: 0915.232.152

Mail: hungtd@doluong.nghean.gov.vn

 

4.Họ và tên: Nguyễn Thị Linh

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0986.651.299

Mail:

 

5.Họ và tên: Nguyễn Trọng Hợi

Chức vụ: Trưởng phòng KT&HT

Điện thoại: 0914.686.628

Email: 

 

6. Họ và tên:  Nguyễn Kim Nam

Chức vụ: Trưởng phòng Văn hoá & Thông tin

Điện thoại: 0919.792.986

Mail: namnk@doluong.nghean.gov.vn

 

7. Họ và tên: Trần Doãn Phú

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0913.044.562

Mail: phutd@doluong.nghean.gov.vn

  

8. Họ và tên: Trần Ngọc Thuận

Chức vụ: Trưởng phòng NN & PTNN

Điện thoại: 0915.232.176

Mail: thuantn@doluong.nghean.gov.vn


9. Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

Điện thoại: 0984.903.296

Mail:


10. Họ và tên: Phạm Thị Bích Thuỷ

Chức vụ: Trưởng phòng LĐTB&XH

Điện thoại: 0977.679.272

Mail:

11. Họ và tên: Chu Quang Thành

Chức vụ:  Trưởng Công an huyện

Điện thoại: 0942.628.228     

Mail: thanhcq@doluong.nghean.gov.vn

12. Họ và tên: Thái Khắc Phú

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

SĐT: 

Email:

 

13. Họ và tên: Trần Hoàng Anh

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

SĐT: 0912.107.815

 

Email: anhth@doluong.nghean.gov.vn

 

 III. Các phòng chuyên môn: Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương

TT

Họ và tên,  Email:

Chức vụ

Điện thoại

I

PHÒNG NỘI VỤ noivu@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Doãn Hùng

Trưởng phòng

0915.232.152

2

Hoàng Thị Hồng Hạnh

P. Trưởng phòng

0986.702.818

3

Tăng Quốc Cường

P.Trưởng phòng

0914.912.535

4

Phạm Công Nga

Chuyên viên

0987.832.649

5

Hoàng Anh Thông

Chuyên viên

0974.163.542

6

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

0972.853.809

II

PHÒNG TƯ PHÁP tuphap@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Doãn Phú

Trưởng phòng

0913.044.562

2

Nguyễn Xuân Mai

P.Trưởng phòng

0983.869.331

3

Lê Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

0979.609.369

III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH tckh@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0984.903.296

2

Lê Hồng Hải

P.Trưởng phòng

0962.941.964

4

Nguyễn Trung Nam

P.Trưởng phòng

0913.324.995

5

Hoàng Văn Dũng

Chuyên viên

0968.158.629

6

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

0905.180.666

7

Lê Thị Thuý Hằng

Chuyên viên

0978.185.328

8

Hồ Thị Hiệp

Chuyên viên

0974.733.079

9

Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên

0977.440.052

IV

PHÒNG TN - MT tnmt@doluong.nghean.gov.vn

 

 0238.3870.799

1

Trần Hoàng Anh

Trưởng phòng

0912.107.815

2

Đậu Văn Chinh

P.Trưởng phòng

0916.048.567

3

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên

0942.039.333

4

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0974.168.744

5

Nguyễn Thọ Hào

Chuyên viên

0976.396.393

 6

 Trần Tuấn Trung

Cán bộ

0968.986.663

7

Thái Thị Kim Nhung

Cán bộ

0974370579

V

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH  ldtbxh@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Phạm Thị Bích Thuỷ

Trưởng phòng

0977.679.272

2

Nguyễn Đình Minh

P.Trưởng phòng

0916.478.848

3

Nguyễn Hữu Triều

P.Trưởng phòng

0983.694.172

4

Nguyễn Thị Hoài

Chuyên viên

0914.950.479

5

Trần Thị Hà

Chuyên viên

0974.086.606
VI

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN vhtt@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Kim Nam

Trưởng phòng

0919.792.986

2

Lê Đình Lĩnh 

P.Trưởng phòng

0915.305.567

3

Nguyễn Xuân Thanh

P.Trưởng phòng

0971.705.366

4

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

0985.068.606

5

Dương Tấn Đạt

Chuyên viên

0982.492.201

6

Tô Ngọc Tấn

Viên chức

098.6278.379

VII

PHÒNG GD&ĐT doluong@nghean.edu.vn

 

 

   1

Nguyễn Tất Tây

Trưởng phòng

0987.004.763

2

Nguyễn Văn Hải

P.Trưởng phòng

0977.760.453

3

Nguyễn Đăng Cường

Chuyên viên

0983.229.074

4

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

0987.123.294

5

Nguyễn Thái Quang

Chuyên viên

0982.561.605

6

Lê Công Minh

Chuyên viên

0979.719.451

7

Nguyễn Thị Minh Quý

Chuyên viên

0982.573.884

8

Tăng Lâm Tài

Chuyên viên

0972.683.777

9

Đào Thị Liêm

Chuyên viên

0979.719.218

10

Đậu Thị Thái Thơ

Chuyên viên

0986.727.301

11

Nguyễn Đình Tiệp

Chuyên viên

0975.155.291

12

Bùi Đăng Linh

Kế toán

0397.170.515

13

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

0978.650.970

VIII

PHÒNG Y TẾ yte@doluong.nghean.gov.vn

 

 

 

1

Nguyễn Tất Hồng

Trưởng phòng

0983.719.550

2

Nguyễn Thị Oanh

Chuyên viên

0912.197.345

IX

PHÒNG THANH TRA  thanhtra@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Thị Linh

Chánh Thanh tra

0986.651.299

2

Nguyễn Văn Hải

P.Chánh Thanh tra

0915.237.164

3

Phan Văn Tương

Thanh tra viên

0987.760.218

4

Trần Kim Đoàn

Thanh tra viên

0981.159.368

5

Nguyễn Công Trường

Thanh tra viên

0977.656.115 

X

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG congthuong@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Trọng Hợi

Trưởng phòng

0914.686.628

2

Lê Anh Sơn

P. Trưởng phòng

0915.228.613

3

Lê Thị Lý

P. Trưởng phòng

0985.741.292

4

Nguyễn Tất Tường

Chuyên viên

0983.171.026

5

Trương Thị Lan Anh

Chuyên viên

0945.924.821Chuyên viên


XI

PHÒNG NN & PTNN nongnghiep@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

Trần Ngọc Thuận

Trưởng phòng

0915.232.176

2

Phạm Bá Nhung

P.Trưởng phòng

0977.760.466

3

Nguyễn Bá Châu

P.Trưởng phòng

0914.429.378

4

Lê Văn Lục

Chuyên viên

0977.390.897

5

Nguyễn Quang Chất

Chuyên viên

0976.978.296

6

Trần Văn Hà

Chuyên viên

0368.292.057

7

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

0973.990.226

XII

VĂN PHÒNG HĐND - UBND vpub@doluong.nghean.gov.vn

 

 

1

 Nguyễn Đăng Hồng

CVP HĐND & UBND

0986.528.674

2

 Nguyễn Văn Hoàng

P.CVP HĐND & UBND

0912.308.681

3

Vương Ngọc Chiến

P.CVP HĐND & UBND

0979917782

5

Đào Thị Hương Trà

 Chuyên viên

0916.801.854

6

Trần Thị Quyên

Cán bộ

0353.243.389

7

Nguyễn Văn Phước

 Văn Thư

0948.569.889

8

Hoàng Thị Nga

Kế toán

0374005600

9

Trần Thị Hà

Thủ quý

0945.762.484

XIII

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(banqlda@doluong.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Bùi Phương

Phó Gián đốc

0982.101.345

2

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc

0912.995.532

3

Võ Thị Liên

Kế hoạch – Tài chính

0984135999

4

Nguyễn Thị Vinh

Kế hoạch – Tài chính văn thư

0968906727

5

Nguyễn Đình Cường

Kế hoạch – Kỹ thuật

0393553274

6

Nguyễn Văn Trường

Kế hoạch – Kỹ thuật

0976979212

7

Phạm Đình Tú

Kế hoạch – Kỹ thuật

0965999795

8

Nguyễn Trí Sơn

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0975548239

9

Bùi Khắc Phong

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0982435643

10

Thái Đình Anh Trai

Kế hoạch – Kỹ thuật

0986686293

11

Phạm Văn Sơn

Kế hoạch – Kỹ thuật

0989325007

12

Nguyễn Đức Thông

Kế hoạch – Kỹ thuật

 0979268848

13

Cao Xuân Vinh

Kế hoạch – Kỹ thuật

 093135262

 

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu