GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu chung Xã Nhân Sơn (23/11/2016 07:29 AM)

XÃ NHÂN SƠN

                  I. Đặc điểm tự nhiên

                 1. Vị trí địa lý:

Xã Nhân Sơn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cách trung tâm huyện Đô Lương 12 km về phía Nam, có tuyến quốc lộ 15A chạy qua. Địa giới hành chính của xã tiếp giáp với các xã sau:

- Phía Bắc giáp xã Thái Sơn, xã Quang Sơn.

- Phía Đông giáp xã hiến Sơn và một phần của xã Mỹ Sơn;

- Phía Nam giáp một phần xã Mỹ Sơn và Thao trường bắn thuộc Sư đoàn 324.

- Phía Tây giáp Thao trường bắn thuộc Sư đoàn 324, QK 4 và xã Minh Sơn

                2. Diện tích tự nhiên

                Hiện nay, xã Nhân Sơn  có tổng diện tích tự nhiên là 1.237.59 ha, có 05 xóm rải đều và thứ tự từ xóm Đào Mỹ giáp xã Minh Sơn đến xóm Văn Tân giáp xã Mỹ Sơn.

3. Đặc điểm địa hình, khí hậu

                Xã Nhân Sơn là xã thuộc vùng bán sơn địa, thu nhập của người dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh mương dẫn nước và nguồn nước phục vụ sản xuất cơ bản đáp ứng phục vụ sản xuất.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề dịch vụ đang phát triển, đời sống, vật chất và tình thần của người dân từng bước được cải thiện tốt.

                II. Tài nguyên

                1.Đất đai:

* Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là                        1.237,59  ha

Trong đó:                             - Đất nông nghiệp:                                                 648.54  ha

                               - Đất phi nông nghiệp :                          532.40  ha                                                                                          - Đất chưa sử dụng                      56.64  ha  

             - Hàng năm duy trì diện tích 478.97 ha, sản xuất 2 vụ lúa 406.21 ha; 20 ha nuôi thủy sản. Chăn nuôi chủ yếu Trâu, Bò, Lợn, Gà, thủy sản bán công nghiệp, theo hướng nông hộ.

          2. Rừng: 

                 Tổng diện tích đất lâm nghiệp là  159.32 ha, nhìn chung diện tích rừng hiện có hầu hết là diện tích rừng sản xuất với 159.32 ha chiếm 100%. Diện tích rừng sản xuất chủ yếu trồng các loại cây nguyên liệu như keo tràm.

                  3. Mặt nước:

Diện tích mặt nước sông suối là 34.65 ha, trong đó diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản là 20 ha.

4. Khoáng sản

Trên địa bàn xã nguồn khoáng sản là đất, đá chủ yếu dùng để làm vật liệu xây dựng..

III. Nhân lực

1. Số hộ: 1.812 hộ;

2. Nhân khẩu: 6.274 nhân khẩu

3. Dân số trong độ tuổi có khả năng lao động 4.122 người; số lao động có việc làm thường xuyên 3.850 lao động chiếm 93,4 %. Lao động có việc làm qua đào tạo 1.534 người, đạt 40 %.

IV. Văn hóa - xã hội môi trường:

-  Đơn vị hành chính xã Nhân Sơn được phân chia thành 05 xóm, có 72,4% gia đình dạt danh hiệu gia đình văn hóa.     

Đến nay 1/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Toàn xã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Quy mô trường mầm non có: 10 Lớp với 346  trẻ; Trường tiểu học có lớp 14 với 421  học sinh; Trường THCS có 12 lớp 300 học sinh.

3. Y tế

Xã có 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, với 12 giường bệnh và 05 nhân viên. Trạm y tế của xã được đầu tư trang thiết bị khá đầy đủ, đảm bảo tốt cho công tác khám và điều trị nội ngoại trú. Bình quân hàng năm, trạm tổ chức khám, chữa bệnh cho khoảng 9.000 lượt người. Người dân tham gia các hình thức bảo hiểm chiếm tỷ lệ  84 % dân số toàn xã.

4.  Môi trường

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 100% hộ dân tại xã đều dùng nước giếng đào và giếng khoan ở tầng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh, không có hộ dân nào sử dụng nguồn nước sông suối.

Tỷ lệ hộ có xây dựng đủ công trình (nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn là 87 %; đa số hộ dân đều có nhà tắm, hố xí đạt chuẩn và xu thế trong thời gian tới nhân dân đầu tư xây dựng công trình vệ sinh tự hoại khép kín là rất lớn.

Tình hình xử lý chất thải: toàn xã có 05 xóm, thành lập 05 tổ thu gom xử lý rác thải, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo tốt.

IV. Hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị của xã: Đảng bộ cơ sở có 7 chi bộ trực thuộc, với 157 đảng viên. Trong đó 05 chi bộ nông thôn, 02 chi bộ trường học.

UBND xã thực hiện mô hình 1 cửa về cải cách hành chính đảm bảo tốt. Tổng số cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách là 36 người, trong đó cán bộ công chức là 23 người (gồm cả lực lượng công an chính quy về công tác tại xã là 03 người), còn lại là cán bộ không chuyên trách và các tổ chức Hội đặc thù.

Trong tổng số 20 cán bộ, công chức hưởng lương có 18 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học, 02 đồng chí Trung cấp; có 19 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.

Uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể  hoạt động tốt, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Hội Cựu chiến binh: Có 05 chi hội trực thuộc với 221 hội viên.

+  Hội LH Phụ nữ:   Có 05 chi hội, tổng số hội viên của hội là 570 hội viên.

+ Hội Nông dân:    Có 05 chi hội với 1.219 hội viên.

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: có 06 chi đoàn với 44 đoàn viên.               

Thực hiện Chủ trương về công tác sáp nhập xóm, xã Nhân Sơn từ 09 xóm nay đã được sáp nhập còn lại 05 xóm. Cụ thể các xóm như sau:

 

STT

Tên xóm

Số hộ gia đình

Số nhân khẩu

1

Xóm Đào Mỹ

399

1.428

2

Xóm  Văn Mỹ

341

1.236

3

Xóm Văn Khuê

374

1.217

4

Xóm Văn Vương

355

1.234

5

Xóm Văn Tân

343

1.159

 

 

1.812

6.274

 

+ Đặc điểm của các xóm  như sau:

Xóm Đào Mỹ với 399 hộ có 1.428 nhân khẩu,  phía Bắc giáp xã Minh Sơn, phía  Tây giáp xã Thanh phong, huyện Thanh Chương, Phía  đông và nam giáp xóm Văn Mỹ;

Xóm Văn Mỹ với 341 hộ có 1.236 nhân khẩu: Phía Bắc giáp diễn tích đất trồng lúa của xã, phía Đông và nam giáp xóm Văn Vương, phía Tây giáp đồi núi, rừng sản xuất.

Xóm Văn Khuê với 374 hộ với 1.217 nhân khẩu: Phía Bắc giáp với đất trồng lúa; phía đông giáp đất trồng lúa; phía nam giáp xóm Văn Vương, phía tây giáp đất trồng lúa;

Xóm Văn Vương với 355 hộ với 1.234 nhân khẩu: Phía Bắc giáp trường Tiểu học và THCS, phía Đông giáp với đất trồng lúa, phía Nam giáp xóm Văn Tân, phía Tây giáp đồi núi và rừng sản xuất;

Xóm Văn Tân với 343 hộ, 1.159 nhân khẩu: Phía Bắc giáp đất trồng lúa, phía đông và nam giáp xã Mỹ Sơn, Phía tây giáp đồi núi và rừng sản xuất.


CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY- HĐND – UBND – UBMTTQ – ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email.

I

ĐẢNG ỦY 

 

1

Nguyễn Đăng Chu

BT Đảng ủy

0986988748

danguynhanson@gmail.com

2

Võ Hữu Ngọ

Phó bí thư Đảng ủy

0986591235

vohuungo1964@gmail.com

3

Đặng Công Thường

VP  Cấp ủy chính quyền (kiêm thống kê)

0989375085

thuongdangviger@gmail.com

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

1

Nguyễn Đăng Chu

BT Đảng ủy

0986988748

danguynhanson@gmail.com

2

Nguyễn Cảnh Hòa

PCT HĐND

0989792437

nguyencanhhoa1967@gmail.com

III

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

1

Võ Hữu Dần

PBT Đảng ủy- CT.UBND

0977150269

vohuudan1964@gmail.com

2

Võ Văn Chương

Phó chủ tịch UBND

0978657908

chuongdoan80@gmail.com

3

Nguyễn Bá Hùng

VP. HĐND-UBND

0328505789

hunghien6771@gmail.com

4

Phan Sỹ Hào

Trưởng công an

0916255779

congannhanson@gmail.com

5

Nguyễn Đình Thịnh

Phó trưởng CA

0914240997

 

6

Phạm Văn Dũng

Công an viên ( Chính quy)

0965420075

 

7

Nguyễn Văn Dũng

Chỉ huy trưởng quân sự

0977614980

nguyendangxdns@gmail.com

8

Võ Hữu Năm

Chỉ huy phó quân sự

0976180357

Vohuunam261085@gmail.com

9

Nguyễn Đình Biên

Chỉ huy phó quân sự

 

10

Hà Văn Vinh

CC Địa chính- XD&MT

0369141467

vinhnhanson65@gmail.com

11

Hoàng Thành Vỹ

CC Địa chính- XĐ-ĐC&NN

0987298870

vyxdminhson@gmail.com

12

Nguyễn Võ Năm

Công chức TC – KT

0366393667

nguyenvonamhai@gmail.com

13

Nguyễn Thị Hồng Thái

Công chức TC – KT

0374005869

nguyenthihongthai1992@gmail.com

14

Nguyễn Công Sơn

CC- VH-XH; VH-CS

0987671148

congsonds13@gmail.com

15

Nguyễn Đình Sơn

CC Tư pháp- Hộ tịch

0973966446

tuphapnhanson@gmail.com

IV

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

1

Võ Hữu Thái

CT. MTTQ

0989792469

vohuuthai102@gmail.com

2

Lê Thị Nhật

PCT MTTQ

0979609305

Lethinhat171985@gmail.com

V

CÁC ĐOÀN THỂ

 

1

Nguyễn Thị Tám

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0359813767

phununhanson@gmail.com

2

Võ Hữu Năm

Chủ tịch Hội CCB

0984067583

 

3

Nguyễn Đăng Hòa

BT- Đoàn TN

0962272429

nguydanghoa186@gmail.com

4

Nguyễn Sỹ Chiến

Chủ tịch Hội Nông dân

0967872780

chienha80@gmail.com

5

Nguyễn Mỹ Dũng

Phó CT- Nông dân

0332013188

 

6

Nguyễn Thị Sáu

Phó chủ tịch Hội PN

0982392035

7

Ngô Văn Thành

Phó BT đoàn xã

0981082526

Thanhluatdhv2011@gmail.com

8

Nguyễn Văn Đại

Phó CT Hội CCB

0981.538.718

 

VI

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

 

1

Nguyễn Đăng Thủy

CT- Hội NCT

0368876578

 

2

Võ Hữu Ngô

CT Hội cựu TNXP

0358285869

 

3

Võ Hữu Giáp

Chủ tịch  Hội cựu giáo chức

0365630201

 

4

Lê Thị Nhật

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

0979609305

Lethinhat171985@gmail.com

Email: vohuudan1964@gmail.com

Người phát ngôn chính của UBND Nhân Sơn là Đồng chí Võ Hữu Dần

 Chủ tịch UBND xã./.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu