TRUYỀN HÌNH ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
Mô hình nuôi dê nhốt chuồng của anh Nguyễn Đức Lệ ở xã Mỹ Sơn

Tuy tuổi còn trẻ, nhưng với ý chí và quyết tâm làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Đức Lệ ở xã Mỹ Sơn, Đô Lương đã mạnh dạn nhận vùng đất xa xấu để cải tạo, đầu tư làm trang trại tổng hợp, tập trung phát triển nuôi dê nhốt chuồng. Đến nay, sau hơn 2 năm, trang trại của anh đã phát triển ổn định và cho thu nhập cao.
 
 
 
DANH SÁCH TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
  • <<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>  
 
DANH SÁCH CA KHÚC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu