TRUYỀN HÌNH ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 7 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 7 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

– Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để tập trung đảm bảo hoạt động tín dụng phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

– Các xã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện” phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trao thưởng cho các tập thể và gia đình văn hóa tiêu biểu.

– Chi cục thuế Sông Lam 1 tổ chức lực lượng cưỡng chế các hộ kinh doanh trốn nợ thuế theo quy định của Pháp luật.

– Nổ nồi hơi sản xuất bánh đa tại làng Vĩnh Đức -khối 7 Thị trấn làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Cả ba người đều trong một gia đình.

– Hạn hán kéo dài nên Xí nghiệp Thủy lợi và các xã, thị tập trung bơm nước và chống hạn cho lúa.

Và một số nội dung vừa diễn ra.

 
 
 
DANH SÁCH TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu
  • <<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
DANH SÁCH CA KHÚC HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
Skip portletPortlet Menu