LOẠI VĂN BẢN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 03/CĐ-UBND 26/02/2021 CĐ khẩn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm...
Số: 40/KH-UBND 25/02/2021 KH Đồng bộ hóa hệ thống truyền thanh cơ sở giai đoạn 2021- 2025 có tính đến năm 2030
Số: 16/KH-UBBC 25/02/2021 KH tuyên truyền bầu cử
Số: 406/QĐ-UBND 24/02/2021 QĐ ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Đô Lương
Số: 24/UBBC 23/02/2021 V/v quy định mẫu phiếu bàu cử và hòm phiếu
Số: 347/QĐ-UBND 04/02/2021 QĐ công bố công khai điều chỉnh quyết toán NSNN năm 2019
Số: 223/UBND-VP 19/02/2021 V/v đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số: 201/UBND-VP 17/02/2021 V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số: 792/UBND-CN 17/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 33/KH-UBND 17/02/2021 KH Tổ chức Lễ giao- Nhận quân năm 2021
Số: 984/CV-BCĐ 15/02/2021 V/v rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Số: 358/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An
Số: 300/SVHTT-VP 05/02/2021 V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao
Số: 02/KH-UBBC 04/02/2021 KH Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV..
Số 05/CT-UBND 05/02/2021 Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; triển khai, thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chí
Số: 732/UBND-KGVX 08/02/2021 V/v dừng tổ chức chương trình nghệ thuật "Đêm hội giao thừa" và hoạt động bắn pháo hoa
Số: 27/KH-UBND 04/02/2021 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Đô Lương năm 2021
Số: 25/KH-UBND 03/02/2021 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Đô Lương giai đoạn 2021 - 2025
Số: 19/TB-UBND 01/02/2021 Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá QSD đất tại các xã Minh Sơn, Lưu Sơn, Yên Sơn, Đông Sơn và thị trấn Đô Lương
Số: 306/QĐ-UBND 02/02/2021 QĐ ban hành đề án Phát triển nguồn thu và chống thất thu NSNN giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Đô Lương
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>