Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_dukhach
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Sư đoàn 324: Cán bộ tham gia tập huấn 100% đạt khá, giỏi (30/12/2019 10:56 AM)

Chiều ngày 28/12/2019, tại Trung đoàn 335, xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An; Sư đoàn 324 (Quân khu 4) Bế mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 272 đồng chí là cán bộ chỉ huy từ cấp đại đội đến các cơ quan phòng, ban sư đoàn.

b3

Kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Trong thời gian 4 ngày từ 24 – 28/12, cán bộ lớp tập huấn được giới thiệu một số nội dung như: Thống nhất phương pháp xây dựng kế hoạch.Thống nhất quy cách mang đeo trang bị trong huấn luyện, diễn tập và chiến đấu; cách sách xếp quân trang và các trang bị trong ba lô; phương pháp thông qua giáo án huấn luyện, duy trì luyện tập điều lệnh đội ngũ từng người không có súng bài 4 và phương pháp thực hành huấn luyện đội ngũ chiến thuật đề mục: Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự; tham quan vấn đề huấn luyện 2, hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu; tham quan Sở chỉ huy Trung đoàn, Sư đoàn trong thực hành chiến đấu.

b2

Thống nhất phương pháp, tổ chức bao gói trang bị, vũ khí thực hành vượt sông.

Thống nhất tổ chức và phương pháp huấn luyện bơi bè mảng hỏa lực bằng bao gói nilon và phương pháp huấn luyện súng trường bắn tỉa. Quy định vật chất, vũ khí đạn và mang theo trang bị; công tác tổ chức Tiểu đoàn, Đại đội trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ A2, hành động của chỉ huy phân đội trong thực hành đánh chiếm mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ A2. Thống nhất tổ chức, phương pháp thực hành huấn luyện, duy trì luyện tập kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 2, buổi 2. Giới thiệu xây dựng chính quy; bãi tập thể lực gần nhà, phương pháp huấn luyện chạy vũ trang  3.000m, vượt chướng vật cản.

b1

Lớp tập huấn theo dõi nội dung trung đội bộ binh thực hành đánh chiếm mở cửa

Kết thúc tập huấn, tiến hành kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK, kiểm tra điều lệnh, bơi tự do và kiểm tra xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu. Kết quả 100% đạt khá, giỏi; trong đó giỏi 6,93%, khá 93,07%.

Lê Tường Hiếu

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu