Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_dukhach
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thường trực Huyện Uỷ (24/09/2016 02:09 PM)I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. Họ và tên: Phùng Thành Vinh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy 

SĐT: 0913.274.298

Email: vinhpt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn


2. Họ và tên: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0913.338.313

Email: gianglm@doluong.nghean.gov.vn

3. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ: Ủy viên BTV- Chủ tịch UBND huyện 

SĐT: 0917.409.278

Email: hiephv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

 

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Họ và tên: Phùng Thành Vinh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

SĐT: 0913.274.298

Email: vinhpt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

2. Họ và tên: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0913.338.313

Email: gianglm.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

3. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện 

SĐT: 0917.409.278

Email: hiephv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

4. Họ và tên: Nguyến Tất Hoài Hiệp

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

SĐT: 0912.163.818

Email: hiepnth@doluong.nghean.gov.vn

5. Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ: Ủy viên BTV – PCT UBND huyện (Phụ trách văn xã)

SĐT: 0966.140.271

Email: quangnta.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

6. Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tuyên giáo- Giám đốc TTBDCT

SĐT: 0912.480.674

Email: hanhnm@doluong.nghean.gov.vn

7. Họ và tên: Đoàn Văn Lợi

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UB MTTQ huyện

SĐT: 0915.229.104

Email: loidv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

8. Họ và tên: Hoàng Hữu Hùng

Chức vụ: Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0976.563.728

Email: hunghh.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

9. Họ và tên: Họ và tên: Thái Khắc Phú

Chức vụ:  UV Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

SĐT: 0983.881.501

Email: phutk@doluong.nghean.gov.vn

10. Họ và tên: Nguyễn Đình Khương

Chức vụ: Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

SĐT: 0913.422.616

Email:khuongnd.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

11. Họ và tên: Trần Văn Long

Chức vụ: Ủy viên BTV - Chánh VP huyện Ủy

SĐT: 083.757.6888

Email:longtv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

 

12. Họ và tên: Chu Quang Thành

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng Công an huyện

SĐT: 0942.628.228

Email: thanhcq@doluong.nghean.gov.vnIII. CÁC BAN HUYỆN ỦY


STT

Các ban Huyện ủy

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban Tổ chức

 (bantochuc.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)


 

1

Nguyễn Tất Hoài Hiệp

TV, Trưởng Ban Tổ chức

0912.163.818

2

Nguyễn Công An

Phó Ban Tổ chức

0985.522.503

3

Lê Minh Phúc

Phó Ban Tổ chức

4

Nguyễn Trọng Nhật

CV Ban Tổ chức

0989.456.299

5

Cao Tiến Thắng

CV Ban Tổ chức

0917.915.989

6

Đào Thị Hiền

CV Ban Tổ chức

0947.735.111

II

Ban Tuyên giáo

(bantuyengiao.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Minh Hạnh

Trưởng Ban Tuyên Giáo

0912.480.674

2

Lê Văn LươngPhó Ban Tuyên giáo0983.870.817

3

Nguyễn Đức Lương

Phó Ban Tuyên Giáo

0982.366.567

4

Ngô Thị Hải

CV Ban Tuyên giáo

0975.777.327

III

Ban Dân vận

(bandanvan.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Đoàn Văn Lợi

TV, Trưởng Ban Dân vận

0915.229.104

2

Nguyễn Văn Thành

Phó Ban Dân vận

0984585473

3

Nguyễn Thị Thùy DungCán bộ UBKT HU0918527631

IV

UBKT Huyện ủy

(ubkt.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Đình Khương

Chủ nhiệm UBKT

0913.422.616

2

Tăng Văn Mậu

Phó CN UBKT

0982.713.187

3

Thái Khắc Thiệu

PCN UBKT

0914.647.007

4

Nguyễn Sỹ Dũng

UV UBKT HU

0919.540.468

5

Thái Đàm Hiền

Chuyên viên

0984795131

6

Trần Anh Tuấn

Cán bộ UBKT HU

0916312257

V

Văn phòng Huyện ủy

(huyenuy.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Trần Văn Long

Chánh VP huyện Ủy

083.757.6888

2

Hoàng Văn Hùng

0946.838.198

3

Võ Thanh Lục

Phó Văn Phòng

0989.488.988

4

Hoàng Thị Lan

Văn thư – Lưu trữ

0915463686

5

Nguyễn Văn Vân

Cơ yếu

0915511433

6

Nguyễn Xuân Thông

Kế toán

0985.609.592Tải về: Danh sách trích ngang ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu