Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_dukhach
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
HĐND huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14/09/2016 07:47 AM)

Thường Trực HĐND huyện:

                                    

        

1.Họ và tên: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0913.338.313

Mail: gianglm.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

         

    Họ và tên: Hoàng Hữu Hùng

Chức vụ: Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0976.563.728

Mail: hunghh.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

 

3. Họ và tên: Nguyễn Công Châu

Chức vụ: Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:0982.248.919

Mail: chaunc.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn


4. Họ và tên:  Đặng Văn Bảy

 Chức vụ: Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Điện thoại: 02383.505.405

Mail: baydv@doluong.nghean.gov.vn       

5. Họ và tên:  Trần Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó ban pháp chế HĐND huyện 

Điện thoại:0976.278.446

Mail: hientth@doluong.nghean.gov.vn

 

Tải về:  Danh sách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021


 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu