Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_dukhach
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Khối Đoàn thể huyện Đô Lương (03/11/2016 02:03 PM)

KHỐI ĐOÀN THỂ

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

Email:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

MẶT TRẬN TQ:

(mttq.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Đoàn Văn Lợi

Chủ tịch

0962.610.767

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Văn phòng

0983.408.445

3

Lê Khắc Ngọc

Phó Chủ tịch

0918.680.676

4

Nguyễn Thị Hợi

Phó Chủ tịch

0913.464.678

5

Nguyễn Thị Lương

Cán bộ

0974.941.680

6

Nguyễn Thị Kiều Oanh

UV TT

0911.353.433

II

HỘI CCB:

(ccb.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Đào Viết Hoàn

Chủ tịch

0989.552.615

2

Lê Xuân Âu

Phó Chủ tịch

01697.469.112

3

Thái Doãn Thu

Phó Chủ tịch

0167.781.7699

4

Nguyễn Thị Trâm

Văn phòng

0972.788.586

III

HỘI PHỤ NỮ

(hoiphunu.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Thái Thị Hiền

Chủ tịch

0981.922.137

2

Nguyễn Thị Hương Xuân

Phó Chủ tịch

0974.130.777

3

Bùi Thị Tuyết Thanh

UV BTV

0987.510.910

4

Hoàng Thị Huyền

UV BTV

0987.417.796

5

Nguyễn Thị Lợi

UV BTV

0982.529.379

IV

HỘI NÔNG DÂN:

(hoinongdan.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Hồng Xuân

Chủ tịch

0976.287.324

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

0976.446.007

3

Thái Doãn Sỹ

Phó Chủ tịch

0963.094.519

4

Lê Thị Hải Vân

UV BTV

0977.037.999

5

Lê Văn Hoàng

UV BTV

0985.985.510

V

HUYỆN ĐOÀN:

(huyendoan.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư

0988.954.456

2

Trần Thị Huyền Mơ

Phó Bí thư

0982.315.587

3

Viên Thị Thanh Trâm

Cán bộ

0968.998.955

4

Nguyễn Tất Hùng

Cán bộ

0961.193.319

5

Nguyễn Hồ Mạnh

Cán bộ

0944.631.072

VI

LIÊN ĐOÀN LĐ:

(ldld.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn)

 

 

1

Nguyễn Thị Hương Thủy

Chủ tịch

0919.708.977

2

Lê Văn Lai

Phó chủ tịch

0989.792.472

3

Nguyễn Tất Cường

Phó chủ tịch

0919.404.809

4

Thái Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0161.965.423

5

Trần Như Ý

Chuyên viên

0942.956.059

6

Nguyễn Thị Văn

Chuyên viên

0988.284.129

VII

HỘI CTĐ:

 

 

1

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Cán bộ Chuyên trách

0911.207.555

VIII

HỘI KHUYẾN HỌC

 

 

1

Tăng văn Tâm

Chủ tịch

0984.156.672

2

Nguyễn Cảnh Nhung

Văn phòng hội

0915.226.566

IX

HỘI NGƯỜI MÙ:

 

 

1

Nguyễn Cảnh Giang

Chủ tịch

0946.385.322

2

Đặng Thị Lê Hà

Phó chủ tịch

0169.815.2397

3

Thái Thị Đường

Phó chủ tịch

 

X

HỘI NGƯƠI  KT

 

 

1

Bùi Thị Ngọc

Phó chủ tịch

0978.454.046

XI

HỘI CỰU TNXP

 

 

1

 Nguyễn Xuân Hải

 Chủ tịch

 0982.809.692

2

 Tăng Thị Bưởi

 Phó chủ tịch

 0168.169.885

XII

HỘI LUẬT GIA

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

XIII

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM &ĐIOXIN

1

 

 

 

2

 

 

 

XIV

HỘI CỰU GIÁO CHỨC

 

 

1

Hoàng Ngọc Hưng

Chủ tịch

 0166.264.4332

2

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu