văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số:589-QĐ/HU 01/06/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an nin
Số:76-KH/HU 05/06/2017 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niện 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Số:93/KH-TT.HĐND 10/05/2017 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX
Số:05-TT/HU 03/05/2017 Thông tri của ban thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
Số:482-CV/HU 10/03/2017 Về việc Tăng cường chỉ đạo hoạt động Dân vận chính quyền, thực hiện QCDCCS
Số:60-KH/HU 10/02/2017 Kế hoạch Tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp Với nhân dân năm 2017
Số:471-CV/HU 24/02/2017 Về việc Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Luật gia nhiệm kỳ 2017-2022
số:11/KH-BCĐ 14/02/2017 Kế hoạch Xây điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Số:454-CV/HU 06/02/2017 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Số:482-QĐ/HU 06/02/2017 Quyết định Thành lập các tổ công tác Chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII
Số:47/KH/HU 29/12/2016 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020
<<  <  1  2  >  >>