văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 11/CĐ-UBND 18/08/2020 Công điện áp thấp nhiệt đới trên biển đông...
Số: 1143/STT&TT-CNTT 17/08/2020 V/v thông báo nâng cấp hạ tầng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT IOffice (lần 2)
Số: 1969/SVHTT-NSVHGĐ 12/08/2020 V/v thực hiện quy định về phòng, chống dich Covid-19 trong hoạt động mai táng
Số: 5398/UBND-KGVX 13/08/2020 V/v Ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Số: 456/KH-UBND 11/08/2020 Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An
Số: 453/KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế
Số: 1166/UBND.VX 12/08/2020 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Số: 1145/UBND.VX 07/08/2020 V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Số: 2601/QĐ-UBND 05/08/2020 QĐ về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Đô Lương
Số: 10/CĐ-UBND 05/08/2020 Công điện tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Tai xanh trên đàn lợn
Số: 135/KH-UBND 05/08/2020 KH Triển khai tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020
Số: 1124/UBND-VX 05/08/2020 V/v chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính
Số: 1091/UBND.VX 31/07/2020 V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke
Số: 03/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 NQ Quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức ,các nhân đầu tư,đổi mới công nghệ ,ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số: 09/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện Đô Lương năm 2021
Số: 10/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số: 08/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết cho chủ trương đầu tư công năm 2020
Số: 30/CĐ-UBND 30/07/2020 Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
Số: 5009/UBND-VX 29/07/2020 V/v tăng cường phòng chống dịch COVID - 19
Số: 03/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>